Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh: Chuyển biến rõ nét

21:39, 29/01/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đi vào các lĩnh vực trọng tâm, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đi đến cùng vấn đề kiến nghị, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh thời gian qua không chỉ góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành; củng cố vững chắc niềm tin của cử tri, nhân dân đối với hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.
 
CHÚ TRỌNG GIÁM SÁT NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI CỘM
 
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 40 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát bao gồm hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, những vấn đề được tổng hợp, chọn lọc trên cơ sở đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh.  
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với đại biểu bên lề Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII.    ẢNH: LÊ ĐỨC
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với đại biểu bên lề Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII. ẢNH: LÊ ĐỨC
Nổi bật là các giám sát chuyên đề: Về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; việc xây dựng và nhân rộng mô hình nông lâm nghiệp; việc thực hiện các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản; việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân; việc thực hiện khoán bảo vệ và phát triển rừng (trên địa bàn 6 huyện miền núi); công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư; việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông...
 
Qua giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã giúp UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền cấp huyện, xã thấy được thực trạng, những hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đồng thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp xác đáng, phù hợp khắc phục những tồn tại, yếu kém đối với từng nội dung giám sát.
 
Điển hình như sau giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý hoàn thành ô nhiễm môi trường đối với 6 kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; HĐND TP.Quảng Ngãi đã bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, với công suất 500m3/ngày đêm... 
 
Hay như qua giám sát thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến năm 2018, HĐND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách này. Trong tổng số 819 dự án thu hồi đất, có đến gần 37.000 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi, thì hầu hết việc hỗ trợ cho các đối tượng dưới hình thức hỗ trợ tiền, chưa thực hiện được chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng bị thu hồi đất trong độ tuổi lao động và có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 48 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn theo hướng điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm giữa các địa phương cho phù hợp với thực tế...
 
TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
 
“Khâu đầu tiên trong toàn bộ tiến trình giám sát là việc lựa chọn nội dung và mục đích giám sát giữ vai trò quan trọng. Vấn đề này được Thường trực HĐND tỉnh đưa ra thảo luận và được trình bày cụ thể tại kỳ họp cuối năm trước khi đưa vào nghị quyết chương trình giám sát hằng năm nên tạo được sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề nóng, đang được cử tri và dư luận quan tâm. Sau giám sát là quá trình tổng hợp thông tin để đưa ra kết luận giám sát và kiến nghị.
 
Đây là phần quan trọng nhất, là biểu hiện tập trung nhất hiệu quả của hoạt động giám sát. Kết luận giám sát phải khách quan, có căn cứ khoa học và thực tiễn, sát đúng tình hình. Điều quan trọng là kết luận giám sát phải chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật và đề xuất hướng giải quyết khả thi, kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp khắc phục. Nếu chỉ dừng ở việc chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà không kiến nghị giải pháp thì mục tiêu cuối cùng của hoạt động giám sát chưa đạt được.
 
Đặc biệt, Thường trực và các ban HĐND tỉnh quan tâm đến hậu giám sát đối với những cơ quan chậm khắc phục. Với cách làm này, nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc”, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định.
 
Một trong những yếu tố tạo nên chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát chính sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc giám sát tại các kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; các nội dung đã được các đại biểu lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh đã làm rõ thêm nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
 
Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian qua đã nâng lên rõ rệt; không chỉ giúp cho các cấp, các ngành có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; mà còn giúp cho HĐND tỉnh có điều kiện nhìn nhận, đánh giá các quyết sách của mình đã ban hành và cũng là cơ sở, căn cứ để HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết sát đúng với điều kiện thực tiễn của địa phương và có tính khả thi.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tập trung nâng cao vai trò của đại biểu, thường xuyên quan tâm, khuyến khích đại biểu nghiên cứu luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để có những kết luận, kiến nghị đúng, chính xác về vấn đề giám sát trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Thường trực, các ban HĐND tỉnh sẽ chú trọng theo dõi, đôn đốc việc xử lý kiến nghị sau giám sát.
 
Ngoài báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp, những nội dung do Thường trực, các ban HĐND tỉnh giám sát báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giao trách nhiệm cụ thể cho UBND tỉnh, các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan. Các kiến nghị qua giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh cũng được lồng ghép, chuyển tải vào các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để theo dõi việc tiếp thu, thực hiện của đối tượng chịu sự giám sát.
 
 THANH THUẬN
 
 
 
.