Thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

20:50, 30/12/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1755 về việc thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định; trụ sở làm việc đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Sau khi sáp nhập, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có 148 tổ chức cơ sở đảng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020.
 
Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015 - 2020;  lãnh đạo việc bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
 
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác của Đảng bộ và cơ quan chuyên trách Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Quy định số 293-QĐ/TW, số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
PV
.