Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân

21:02, 31/12/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi đang trên đà phát triển và hội nhập. Khắp các vùng miền trong tỉnh đang bừng lên sức sống mới. Thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ các cấp, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. 
Thành công từ đổi mới   
 
Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, với nhiều cách làm sáng tạo. Điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp... được nhân dân đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ.  
Nhân dân thôn Trà Khương, xã Trà Lâm (Trà Bồng) biểu diễn cồng chiêng.
Nhân dân thôn Trà Khương, xã Trà Lâm (Trà Bồng) biểu diễn cồng chiêng.
Trong năm, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 80 xã, đạt 100% kế hoạch trung ương giao đến năm 2020. Toàn tỉnh có 3 thôn được công nhận là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.
 
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã khẳng định vai trò tập hợp và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng Lê Kim Trinh cho biết: Hệ thống giao thông của huyện được bê tông đến từng ngõ xóm; những trục đường lớn được thảm nhựa, giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên.
"Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường hội nhập quốc tế, khu vực và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới".
 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh
NGUYỄN CAO PHÚC

Phát huy vai trò làm cầu nối  

 
Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 214 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể là, sẽ tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội; tham gia công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.
 
Tập trung thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đều phát huy tốt vai trò trung tâm trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị  05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm tình hình trong dân, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. 
 
  Bài, ảnh: SA HUỲNH
 
 
 
 
.
.