Nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc như lời Bác Hồ đã dạy

20:36, 20/12/2019 [GMT+7]
.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh LÊ VIẾT CHỮ 
 
(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ có ở Việt Nam, tình quân dân mới được ví như "cá với nước". Chính những tình cảm thiêng liêng ấy đã làm nên sức mạnh gốc rễ vô biên, gìn giữ non sông, đất nước vẹn toàn.
Giữ gìn và vun đắp tài sản quý báu đó của dân tộc, những năm qua, Quảng Ngãi đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục quốc phòng, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân 
 
Trong 30 năm (1989 - 2019) thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) cũng là chặng đường Quảng Ngãi đi lên sau ngày tái lập tỉnh. Sau 30 năm, chúng ta đã đạt những thành tựu quan trọng, trong đó có sự đóng góp rất lớn của tinh thần đoàn kết quân dân. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, đến nay tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 54.906 tỷ đồng, gấp 19,5 lần so với 30 năm trước. Từ chỗ tổng thu ngân sách năm 1989 chỉ có 16 tỷ, đến nay thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 20.000 tỷ đồng. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ động viên các lực lượng tham gia Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Ảnh: X.Thiên
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ động viên các lực lượng tham gia Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Ảnh: X.Thiên
 
Kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng... tạo điều kiện thuận lợi để tích lũy xây dựng tiềm lực quốc phòng, từng bước tạo ra nguồn vật chất hậu cần - kỹ thuật tại chỗ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời bình; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần - kỹ thuật khi chiến tranh xảy ra.
 
Lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Trong suốt 30 năm qua, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân Quảng Ngãi đã có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày hội QPTD, như míttinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; thăm các đơn vị quân đội... 
 
Tuyên truyền về biển đảo cho bộ đội và học sinh tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 887, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: X.Thiên
Tuyên truyền về biển đảo cho bộ đội và học sinh tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 887, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: X.Thiên
 
Tỉnh đã triển khai những biện pháp tổ chức chặt chẽ, phù hợp, hướng trọng tâm vào đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, yêu Tổ quốc trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từng bước được nâng cao chất lượng. Thông qua Ngày hội QPTD, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng hái tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc...
 
Xây dựng quê hương đẹp giàu
 
Để đất nước trường tồn, quê hương giàu đẹp, chúng ta phải tiếp tục củng cố, xây dựng nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Đó là xây dựng tiềm lực quốc phòng đi đôi với thế trận lòng dân vững chắc.
 
Theo đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung tinh thần Nghị quyết số 28 của Trung ương về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập trung xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng KVPT ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch và trong từng dự án, từng công trình xây dựng; chú trọng đầu tư phát triển các công trình mang tính lưỡng dụng. 
 
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.             Ảnh: X.Thiên
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: X.Thiên
 
Bên cạnh đó, tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu chống phá của kẻ thù trên mặt trận chính trị tư tưởng, giữ vững “thế trận lòng dân”; đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về những chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế và KVPT; tập trung đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, khu quân sự trong KVPT; sở chỉ huy cơ bản của các huyện, thành phố.
 
Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó LLVT là lực lượng nòng cốt. Do vậy, Ngày hội QPTD trở nên ý nghĩa và rất quan trọng đối với mỗi người. Đó là, nhắc nhở trách nhiệm mỗi chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau, là phải tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, theo lời căn dặn của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”./.
 
.
.