Đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị

06:44, 27/12/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác cán bộ hiện nay.
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy
 
Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) TP.Quảng Ngãi Lê Văn Tin cho biết: Năm 2019, trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục LLCT, với 2.503 học viên là cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) theo học. Ngoài chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trung tâm còn lồng ghép, bổ sung nhiều chuyên đề bổ trợ, phù hợp với từng đối tượng học viên, như kỹ năng thực thi công vụ; kỹ năng khai thác và sử dụng mạng xã hội; nông dân với công nghệ 4.0; thanh niên, phụ nữ với khởi nghiệp...  
Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.
Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.
Cùng với đó, trung tâm bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đặt hàng, mở các chương trình bồi dưỡng chuyên đề, như cập nhật kiến thức phát triển kinh tế - xã hội cho CB,CC xã, phường; bồi dưỡng kiến thức về văn hóa - truyền thông cho cán bộ làm công tác quản lý văn hóa... Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và củng cố, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho từng nhóm học viên, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra trong thực tiễn.
 
Ngoài ra, trung tâm còn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng; thường xuyên tổ chức dự giờ, góp ý chuyên môn cho giảng viên, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Công tác quản lý học viên được thực hiện chặt chẽ, kiên quyết không cấp chứng nhận cho các học viên có số buổi vắng mặt quá quy định.
Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới phương thức học tập, bồi dưỡng LLCT, nâng cao chất lượng giảng dạy; thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, gắn lý luận với thực tiễn".
 
Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Quảng Ngãi LÊ VĂN TIN
Đào tạo, bồi dưỡng gắn với thực tiễn
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tâm BDCT TP.Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC ở xã, phường trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, đảng ủy các xã, phường đã cử 54 CB,CC,VC tham gia học lớp sơ cấp LLCT; 691 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; 455 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; cử hàng nghìn cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn thể tham gia chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ. Theo kết quả khảo sát, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm, hầu hết CB,CC,VC có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm được nâng lên. Các phương pháp, khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Theo ông Lê Văn Tin, trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu đào đạo, bồi dưỡng đến năm 2022 của đảng ủy các xã, phường, thời gian tới Trung tâm BDCT TP.Quảng Ngãi sẽ tăng cường mở các lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho CB,CC,VC ở xã, phường, nhất là bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; nghiệp vụ công tác Đảng, nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Nghiên cứu mở một số lớp đối với chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ theo cụm xã, phường nhằm tạo điều kiện để cán bộ thôn, tổ dân phố tham gia học tập đảm bảo số lượng và chất lượng.
 
 
   Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 
 
 
 
 
.
.