Đợt sinh hoạt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thiết thực, hiệu quả

21:31, 07/12/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) diễn ra từ tháng 8 - 11.2019, với nhiều hoạt thiết thực. Toàn tỉnh đã có hơn 100 hoạt động, sự kiện mang nhiều ý nghĩa, diễn ra từ cơ sở đến tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo Bác.
Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong các chi, đảng bộ; các hội, đoàn thể với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm”, đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của Di chúc đối với công tác xây dựng Đảng. 
 
GS.Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Bác ở huyện Bình Sơn.
GS.Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Bác ở huyện Bình Sơn.
Để đợt sinh hoạt chính trị có chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, các cơ quan báo chí, ngành văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền về sự kiện lịch sử quan trọng này như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày sách 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh... để phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân các huyện miền núi, hải đảo.
 
Thông qua hoạt động tuyên truyền đã góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, góp phần thực hiện di nguyện của Người trước lúc đi xa.
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Ngọc Hiếu cho rằng: "Đợt sinh hoạt chuyên đề không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Người, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà thông qua đó, mỗi tập thể, cá nhân tự soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Bác để phấn đấu, rèn luyện, ra sức cống hiến nhiều hơn cho quê hương".
 
Mặc dù thời gian triển khai chỉ trong vòng 4 tháng, song kết quả của đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác đã giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn giá trị cốt lõi của Di chúc, thấy được công lao to lớn của Người.
 
Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới...
 
Hướng đến chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng
 
Đợt sinh hoạt cũng là cơ sở để đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hướng đến đợt thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020), kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020). Trong đó, trọng tâm là đánh giá việc khắc phục các khuyết điểm sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc triển khai thực hiện Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
.
.