Sơn Tây: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy

07:55, 29/11/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, huyện Sơn Tây đã hợp nhất một số cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây đã thực hiện xong việc nhất thể hóa các chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Qua đó đã giảm 4 chức danh cấp trưởng. 
Một góc trung tâm hành chính mới của huyện Sơn Tây.                  ẢNH: KN
Một góc trung tâm hành chính mới của huyện Sơn Tây. ẢNH: KN
Bên cạnh đó, huyện Sơn Tây còn hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế. Trên cơ sở sáp nhập một số cơ quan, huyện đã thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất. Ngoài ra, Sơn Tây cũng đã triển khai hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn các thôn, từ 42 thôn, sau khi sáp nhập đã giảm xuống còn 35 thôn.
 
Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng cho biết: Để thực hiện tốt các Nghị quyết 18 và 19 của trung ương, huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung quán triệt quan điểm, mục tiêu của các nghị quyết trên cho cấp ủy, các tổ chức đảng để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.
 
Hiện nay, Sơn Tây đang tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Huyện phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị theo hướng trường nhiều cấp học. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bùi Thế Giới cho biết: “Theo lộ trình, từ 2019 - 2021, ngành giáo dục huyện sẽ thực hiện sáp nhập và thành lập trường phổ thông tiểu học- trung học cơ sở bán trú ở các xã Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu. Đến cuối năm nay sẽ sáp nhập 4 trường mầm non”.
 
Sau khi nhất thể hóa các chức danh, theo đề án đã được Tỉnh ủy phê duyệt, Huyện ủy Sơn Tây cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác sáp nhập 3 cơ quan Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND; Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và Ban Tổ chức - Phòng Nội vụ huyện theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2019.
 
Theo ông Tùng, sau khi sáp nhập sẽ sắp xếp, hoàn thiện lại chức năng, nhiệm vụ của cơ quan văn phòng huyện, xác định lại vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi hợp nhất các văn phòng sẽ còn 1 chánh văn phòng và 4 phó chánh văn phòng, cùng 12 cán bộ chuyên môn.
   
KIM NGÂN
 
 
 
.
.