Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:

Sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

11:09, 16/11/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trên cơ sở Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn triển khai, quán triệt và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự kiến thời gian hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 15.3.2020.
Tập trung chuẩn bị các nội dung
 
Những ngày này, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) còn tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các nội dung cho đại hội.
 
Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Cao Ngọc Vũ cho biết: "Chúng tôi đang triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đến 17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; yêu cầu các chi bộ trực thuộc cần xem xét, đưa ra bàn bạc trước một bước về công tác nhân sự để bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới. Đảng ủy phường còn hướng dẫn các chi bộ triển khai xây dựng văn kiện bám sát nội dung hướng dẫn và hoàn thành đúng thời gian". 
 
Đảng ủy phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) quán triệt Hướng dẫn 07 về việc tổ chức đại hội cho các chi bộ trực thuộc.
Đảng ủy phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) quán triệt Hướng dẫn 07 về việc tổ chức đại hội cho các chi bộ trực thuộc.
Ban Thường vụ các huyện, thành phố cũng đã yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội.
 
Huyện Tư Nghĩa hiện có 178 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, đảng bộ các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, phó bí thư, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Đức Hiệp cho biết: Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nảy sinh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
 
Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
 
Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu chi bộ chú trọng, dành thời gian cho việc xây dựng và tổ chức thảo luận văn kiện đại hội; công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy. Về văn kiện đại hội, báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, gắn kiểm điểm việc thực hiện  các nhiệm vụ chính trị với Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022...
 
Về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt; lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo để đề cử, ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.
 
Trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên...
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
.
.