Đảng vững mạnh mới chăm lo tốt đời sống nhân dân

08:34, 17/09/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Là người khai sinh và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
TIN LIÊN QUAN

Nói về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ khẳng định: Bản Di chúc là kim chỉ nam của công tác xây dựng Đảng và chỉ khi Đảng vững mạnh thì mới có thể chăm lo tốt đời sống nhân dân...

Kim chỉ nam của công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Di chúc của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy luôn thể hiện tính toàn diện, bao quát trên tất cả các mặt công tác.
Tỉnh ủy biểu dương những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2018.                Ảnh: TL
Tỉnh ủy biểu dương những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2018. Ảnh: TL
Hằng năm, Tỉnh ủy đều xác định chủ đề để tập trung chỉ đạo, đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; tăng thẩm quyền, trách nhiệm, mở rộng dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; xác định rõ trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, chủ trì, phối hợp thực hiện và thời gian hoàn thành. Nhờ đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Trong 3 năm qua, bí thư của 14/14 huyện, thành ủy đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại 144 xã, thị trấn, đơn vị; bí thư 157/184 xã, phường, thị trấn tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại 386 thôn, tổ dân phố. Sau tiếp xúc, đối thoại, bí thư các cấp ủy đều có thông báo kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết nhiều vụ việc mà nhân dân kiến nghị.

Thực hiện Di chúc của Người, đi đôi với công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy khóa XIX còn tập trung lãnh đạo thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân...

"Thực hiện lời căn dặn của Người: Lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân”, trong những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành xây dựng, phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi còn tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phát hiện và chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong nhân dân... Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền trong tỉnh".

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh LÊ VIẾT CHỮ

Học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Gắn việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, có chủ đề, chủ điểm rõ ràng theo từng giai đoạn cụ thể và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên ngày một nâng lên.
Những tập thể, cá nhân điển hình của Quảng Ngãi báo cáo kết quả việc học tập và làm theo Bác với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.                          Ảnh: TL
Những tập thể, cá nhân điển hình của Quảng Ngãi báo cáo kết quả việc học tập và làm theo Bác với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TL

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Ngọc Hiếu cho biết: Các cấp ủy đã xác định, việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng, qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đã  nghiêm túc, tự giác học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư; Quy định 55 của Bộ Chính trị; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)…

"Điều đáng mừng là, qua học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình...", ông Dũng cho biết.

Nhiều địa phương, cấp ủy còn chú trọng xây dựng phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Nói đi đôi với làm"; cụ thể hóa mô hình học Bác “4 đúng, 4 phải, 3 sát”. Điển hình là huyện Bình Sơn, địa phương đã đồng loạt lắp camera để giám sát cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa ở 25 xã, thị trấn và được nhân dân ủng hộ. Ông Nguyễn Quang Trung, ở xã Bình Chánh cho biết: "Chúng tôi rất hài lòng về tinh thần và thái độ làm việc có trách nhiệm của cán bộ, công chức xã".

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong 3 năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi luôn gắn với các phong trào thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đồng thời, coi việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên  của mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi tổ chức cơ sở đảng...

 THANH THUẬN
 
.
.