Những đổi mới trong bố trí cán bộ chủ chốt

14:46, 13/08/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ở tỉnh ta trong những năm qua bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả trong công tác bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, trong đó có bí thư cấp ủy, là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu, qua đó đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác ở địa phương nơi cán bộ được luân chuyển đến.

Khẳng định năng lực của cán bộ

Nhiều cán bộ ở các địa phương trong tỉnh nhận định, việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương đã góp phần ngăn ngừa hiện tượng cục bộ, khép kín, khắc phục tình trạng trì trệ, bảo thủ trong lãnh đạo, điều hành... Tại huyện Bình Sơn, đến nay đã thực hiện chủ trương bố trí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương ở 15/25 xã, thị trấn.
Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ở thị trấn Sông Vệ.
Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ở thị trấn Sông Vệ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết: Bước đầu đã tạo sự đồng thuận của các địa phương về chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn không phải là người địa phương. Các đồng chí được điều động đã nhanh chóng nắm bắt tình hình ở địa phương, đề ra các giải pháp mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương. Nhìn chung, cán bộ chủ chốt được điều động đã có nhiều cố gắng trong công tác, qua đó khẳng định được năng lực và uy tín của bản thân đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thời gian tới, việc thực hiện bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương cần được chú trọng thực hiện. Ban tổ chức Trung ương cũng xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. 

Theo kế hoạch, Huyện ủy Bình Sơn phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn huyện có trên 50% số xã, thị trấn thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương và tiếp tục thực hiện ở những địa phương còn lại trong những năm tiếp theo. Đối với cấp huyện, Bình Sơn cũng là một trong những địa phương được bố trí Bí thư Huyện ủy không phải là người địa phương.

Ông Võ Văn Đồng nhận định, với tâm huyết thúc đẩy địa phương phát triển, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đề xuất thực hiện nhiều mô hình mới, kể cả những mô hình trong xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, các mô hình về phát triển kinh tế đi vào chiều sâu và có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân...

Tiếp tục triển khai trong những năm đến

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa cũng thực hiện điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt ở địa phương gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Tô Ni Ta Sa cho biết: Thực hiện Kết luận 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đến nay đối với cấp huyện đã thực hiện 7 chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương (Bí thư Huyện ủy, Trưởng Công an, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND; Chi cục trưởng Chi cục THADS; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước). Đối với cấp xã, thị trấn, đã bố trí 10 đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn không phải là người địa phương.

Đối với TP.Quảng Ngãi, đến nay đã bố trí 15/23 đồng chí bí thư đảng ủy ở các xã, phường không phải là người địa phương. Trưởng cơ quan tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh cho biết: Các đồng chí lãnh đạo được luân chuyển đã phát huy tốt năng lực. Các địa phương có cán bộ luân chuyển đã có sự đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đây là bước chuẩn bị tốt về nhân sự cho đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới. Đối với cấp huyện, toàn tỉnh có 11/14 huyện, thành phố  bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương.   

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ 


 
.
.