Mộ Đức: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

10:12, 21/08/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, qua kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Mộ Đức đã phát hiện và xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện Mộ Đức Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và xử lý đảng viên vi phạm luôn được Đảng bộ huyện quán triệt, triển khai, thực hiện công khai, minh bạch, công tâm. Điều đó góp phần ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của các hành vi, thái độ của đảng viên vi phạm.
Nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Đức Thắng (Mộ Đức), diện mạo nông thôn ở địa phương đã có nhiều khởi sắc.
Nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Đức Thắng (Mộ Đức), diện mạo nông thôn ở địa phương đã có nhiều khởi sắc.

Để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy Mộ Đức quán triệt nghiêm túc tới các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng, cũng như kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên trong công tác...

 “Công tác kiểm tra, giám sát nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nhắc nhở, ngăn chặn, phòng ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện Mộ Đức NGUYỄN NGỌC ANH

Quyết liệt xử lý đảng viên vi phạm

Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy Mộ Đức đã kiểm tra 95 tổ chức đảng, 19 đảng viên; giám sát 62 tổ chức đảng, 27 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, kỷ luật 16 đảng viên, trong đó khai trừ 1 đảng viên liên quan đến việc đánh bạc qua mạng và tự ý bỏ việc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Đặc biệt, huyện Mộ Đức đã xử lý kỷ luật 3 đảng ủy viên, 5 chi ủy viên về việc vi phạm những điều đảng viên không được làm, không chấp hành đúng quy định Nhà nước về chi trả tiền cho đối tượng chính sách...

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thì qua thông tin dư luận, hoặc nhiệm vụ đột xuất, các cấp ủy cũng tiến hành kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Trong đó, từ năm 2017 đến nay, huyện đã xử lý khai trừ đảng 4 đảng viên liên quan đến đánh bạc. Việc quyết liệt trong thi hành kỷ luật và xử lý đảng viên vi phạm không chỉ thể hiện sự nghiêm túc, nghiêm minh ngay từ cơ sở mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 
Bài, ảnh: BÁ SƠN


 
.
.