Xây dựng điểm sáng ở khu dân cư

16:20, 10/07/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả. Cách làm này đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng...
TIN LIÊN QUAN

Từ "họ tộc 3 không"...

Huyện Bình Sơn là địa phương đi đầu của tỉnh về thực hiện hiệu quả mô hình "Họ tộc không có hộ nghèo, không có con cháu vi phạm pháp luật, không có con cháu trong độ tuổi bỏ học giữa chừng gắn với xây dựng chi hội khuyến học trong họ tộc". Hiệu quả của mô hình "ba không" này không chỉ giữ gìn nét đẹp truyền thống của dòng họ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
 
Một góc khu dân cư trục đường chính phía tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.      ẢNH: TL
Một góc khu dân cư trục đường chính phía tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. ẢNH: TL
 
Ông Ung Văn Xứng, Trưởng tộc họ Ung ở xã Bình Trị cho biết: "Chúng tôi bắt đầu thực hiện mô hình vào năm 2010. Nhân ngày giỗ họ, con cháu tề tựu đông đủ, chúng tôi đã đưa các nội dung của "ba không" ra trao đổi, bàn bạc. Sau đó, các hộ gia đình đều thống nhất ký vào sổ đăng ký của họ tộc để thực hiện. Khi có con cháu nào trưởng thành, lập gia đình, phát sinh hộ mới chúng tôi lại thuyết phục, vận động để các thành viên mới tiếp tục ký kết.
 
Hằng quý, hằng năm, họ tộc đều tổ chức sinh hoạt để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như việc phấn đấu thực hiện của từng hộ gia đình. Nếu hộ nào làm tốt thì được biểu dương, nêu gương cho các hộ khác làm theo. Nếu hộ nào có trường hợp vi phạm thì nhắc nhở, khuyên răn, có sự hỗ trợ kịp thời để sửa chữa".

Từ một vài họ tộc, đến nay huyện Bình Sơn đã có 136 họ đăng ký ra mắt và thực hiện mô hình “Họ tộc 3 không”. Mô hình này đã tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết giữa các gia đình trong dòng họ, giữa các dòng họ với nhau. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Điều đáng nói là, tất cả họ tộc đã ra mắt đều thành lập được chi hội khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; thường xuyên động viên con, cháu phát huy truyền thống của dòng họ cố gắng học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức... Nhờ vậy, số con em của các họ tộc tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trên đại học ngày càng tăng, không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học giữa chừng.

...Đến "khu dân cư 6 không"

Mô hình "Khu dân cư không có hộ nghèo vì lý do chủ quan và không có người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không được giúp đỡ kịp thời; không có tội phạm và các tệ nạn xã hội; không có khiếu nại đông người và đơn thư vượt cấp; không có người vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; không có người vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; không có người sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có trẻ em bỏ học giữa chừng" tại huyện Sơn Tịnh đã đem lại kết quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Các gia đình trong tộc họ Ung, ở Bình Trị (Bình Sơn) thường xuyên gặp gỡ để trao đổi, nắm tình hình các gia đình trong họ tộc.
Các gia đình trong tộc họ Ung, ở Bình Trị (Bình Sơn) thường xuyên gặp gỡ để trao đổi, nắm tình hình các gia đình trong họ tộc.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh Huỳnh Văn Tịnh cho biết: "Toàn huyện có 100% khu dân cư (KDC) thực hiện mô hình "Khu dân cư 6 không". Hiệu quả rõ nhất mà mô hình này mang lại là được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 3,34%; 90% KDC không sinh con thứ ba trở lên, gia đình văn hóa đạt 90%, 5/11 xã được công nhận xã nông thôn mới.
 
Hiện nay, Quảng Ngãi có trên 2.000 KDC thực hiện mô hình "KDC 6 không". Kết quả của mô hình đã góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh không ngừng cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Từ những mô hình này đã làm cho Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở KDC của MTTQ các cấp thêm sinh động, phong phú, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
.
.