Thông cáo về kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Khóa XIX)

10:54, 17/07/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 20.6.2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã tiến hành kỳ họp thứ 33. Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

TIN LIÊN QUAN

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

I. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

1. Đối với Chi bộ văn phòng UBND huyện Sơn Tây:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Văn phòng UBND huyện Sơn Tây thực hiện không đúng quy định của Đảng về tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc đảng viên là cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ Dự án Thủy điện Đăkđrinh (sau đây viết tắt là Hội đồng bồi thường).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ Văn phòng UBND huyện Sơn Tây nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

2. Đối với các đồng chí: Trần Đông Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Liên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Liên, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Đinh Văn Bột - Trưởng trạm Quản lý Bảo vệ rừng huyện Sơn Tây, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tổ trưởng  Tổ công các đền bù xã Sơn Liên; Nguyễn Vỹ Cường - công chức địa chính xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây; Đinh Văn Treo - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long, tổ trưởng Tổ công tác xã Sơn Long; Trương Quang Thơ - công chức Văn phòng UBND xã Sơn Dung, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung, Tổ trưởng tổ bồi thường xã Sơn Dung: Có vi phạm, khuyết điểm trong việc ký xác nhận kết quả xác minh nguồn gốc, thời điểm và quyền sử dụng đất, biên bản kiểm kê đất đai và tài sản bị thiệt hại, danh sách hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất tại Dự án Thủy điện Đăkđrinh, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí nêu trên làm giảm uy tín của tổ chức đảng nơi công tác và của bản thân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí: Trần Đông Phong, Đinh Văn Bột, Nguyễn Vỹ Cường, Đinh Văn Treo, Trương Quang Thơ bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây xem xét xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên dự bị Nguyễn Vỹ Cường.

3. Đối với các đồng chí: Võ Thìn - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Phạm Thị Ngọc Vấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế  hoạch huyện, Ủy viên Hội đồng bồi thường, Thành viên Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Tây (sau đây viết tắt là Hội đồng thẩm định); Phạm Hồng Khuyến – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sơn Tây, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Bùi Đức Thạch – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn Tây, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Dung, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Đinh Thị Hoa -  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tây, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung: Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng bồi thường, Thành viên Hội đồng thẩm định, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

Theo kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật, các đồng chí nêu trên (tại mục 3) đều có hình thức kỷ luật là khiển trách. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Đảng thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên không thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

4. Đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Nhị - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư-Xây dựng huyện Sơn Tây, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sơn Tây, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Đinh Văn Lợi – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Màu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Đinh Nguyệt Nga - đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Huy Măng, thuộc Đảng ủy xã Sơn Dung, nguyên Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây, Ủy viên Hội đồng bồi thường; Bùi Thanh Vân – Phó Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn Tây, thành viên Hội đồng thẩm định; Nguyễn Văn Chuyên – Phó Chánh Thanh tra huyện, nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây, nguyên thành viên Hội đồng thẩm định; Nguyễn Viết Chưởng – Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Bua, nguyên Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tây, nguyên thành viên Hội đồng thẩm  định: Có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng bồi thường, thành viên Hội đồng thẩm định.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định không áp dụng hình thức kỷ luật đối với các đồng chí nêu trên (tại mục 4) và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

II. Kết quả giám sát

1. Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và các đồng chí: Trần Thanh Bình-Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Trần Thị Xuân Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

2. Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà và các đồng chí: Phạm Xuân Vinh – Bí thư Huyện ủy; Hoàng Anh Ngọc – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Hồ Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa kiểm điểm trong thời gian tới.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

.
.