Nâng cao chất lượng chuyên đề học Bác

15:15, 22/07/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới đây Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chuyên đề học Bác năm 2019.

TIN LIÊN QUAN

Khắc phục hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05

Một trong những hạn chế, khuyết điểm được đại biểu chỉ rõ là việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số tổ chức cơ sở đảng còn thiếu tính chủ động, nặng về hình thức; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức chưa sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thiếu sinh động, chất lượng chưa cao. Việc phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ở một số chi bộ, đảng ủy cơ sở có đề ra, nhưng thực hiện chưa tốt, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa gắn với công tác đánh giá cán bộ...

Quang cảnh buổi tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên đề học Bác năm 2019.
Quang cảnh buổi tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên đề học Bác năm 2019.

 

Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, đặc biệt là tiếp nhận, tham mưu, trả lời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nên việc thực hiện chuyên đề năm 2019 được Thanh tra tỉnh hết sức coi trọng. Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Duệ cho biết: Thực hiện chuyên đề năm 2019, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như: Định kỳ hằng tháng trong sinh hoạt, thảo luận, trao đổi việc thực hiện các nội dung gắn với kiểm điểm, đánh giá, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Định kỳ hằng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm và Đảng ủy đều có kết luận, biểu quyết xác định những việc làm cụ thể sau mỗi lần sinh hoạt chuyên đề; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các đảng ủy viên và bí thư các chi bộ trực thuộc đôn đốc, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, tổng hợp báo cáo theo định kỳ.

"Với đặc thù của đơn vị, Đảng ủy Thanh tra tỉnh xác định 2 nội dung trọng tâm cần thực hiện là: Ý thức tôn trọng nhân dân và phát huy dân chủ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên đề học Bác, đầu tiên là chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng lòng tự tôn nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; tiếp đến là nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên theo Quy định 08 của trung ương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên...", ông Duệ chia sẻ.

"Những đề xuất tại buổi tọa đàm của các tổ chức đảng trực thuộc là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa ra những biện pháp phù hợp, triển khai nghiêm túc, bài bản chuyên đề học Bác năm 2019. Đồng thời sẽ yêu cầu các cấp ủy đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng, bức xúc ở cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân".

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh NGUYỄN THANH

Chú trọng sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm 

Sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm là giải pháp được các tổ chức cơ sở đảng đưa ra nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề học Bác năm 2019. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức việc học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện chuyên đề, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

Các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động lựa chọn những vấn đề còn hạn chế của ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tới nội dung chuyên đề để tập trung giải quyết như: Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; vấn đề y đức; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Bước đầu đã thực hiện theo phương châm "trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau",  chú trọng những việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Nhờ đó, các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, các lĩnh vực còn bức xúc, băn khoăn của các cơ sở đảng dần được tháo gỡ và chuyển biến tích cực.

 
Bài, ảnh: THANH THUẬN

 
.
.