Mặt trận Tổ quốc tham gia xóa nghèo

15:04, 07/07/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, là những nội dung quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện miền núi phát động, triển khai và đạt một số kết quả tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Gần 2 năm nay, sau mùa thu hoạch, chị Đinh Thị Reo cũng như bao gia đình khác ở thôn Nước Tang, xã Sơn Bua (Sơn Tây) đều góp lúa vào "kho thóc tình thương" của thôn. Chị Reo cho biết: "Mỗi mùa gặt mình góp 2 ang lúa để giúp đỡ hộ nghèo. Những lúc mình ốm đau không đi làm được, thì cũng được hỗ trợ từ "kho thóc tình thương". Vì vậy, người dân ở đây ai cũng tự nguyện đóng góp".

Nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động, nhiều người dân ở xã Sơn Bua (Sơn Tây) trồng bưởi da xanh để phát triển kinh tế gia đình.
Nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động, nhiều người dân ở xã Sơn Bua (Sơn Tây) trồng bưởi da xanh để phát triển kinh tế gia đình.

Tỷ lệ hộ nghèo của thôn Nước Tang chiếm hơn 40%, nhưng điều đáng quý là cứ sau vụ thu hoạch, 100% hộ dân đều góp lúa vào "kho thóc tình thương" của thôn.

Không những vận động, quyên góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ  Việt Nam huyện Sơn Tây và các tổ chức thành viên còn tuyên truyền, vận động người dân đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Trong đó, nổi bật là vận động người dân trồng bưởi da xanh để nâng cao thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Tâm, ở thôn Măng He, xã Sơn Bua cho biết: "So với các cây trồng khác thì bưởi da xanh cho giá trị kinh tế cao hơn. Với 150 cây, cứ mỗi lần thu hoạch, gia đình tôi thu về gần 50 triệu đồng. Sắp tới, tôi sẽ trồng thêm mấy trăm cây bưởi nữa".

Năm 2015, chị Đinh Thị Trung ở thôn Lang Vang, xã Thanh An (Minh Long) là hộ nghèo được nhận bò của Ủy ban MTTQ huyện tặng. Sau khi nhận bò, gia đình chị Trung đã làm chuồng trại và trồng hơn một sào cỏ voi. Với sự cần cù, chịu khó chăm sóc, nên cặp bò giống của chị đã sinh sản và mang lại hiệu quả kinh tế.

Cũng từ chăn nuôi bò cộng với sản xuất khác, gia đình chị Trung đã thoát khỏi hộ nghèo. Chị Trung chia sẻ: "Được cán bộ MTTQ đến tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên, nên tôi chăm sóc đàn bò phát triển tốt, đến giờ được 3 con. Mấy năm nay, gia đình đã ổn định về kinh tế, không lo nghèo đói nữa!".

Để thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện miền núi đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, chủ động phối hợp triển khai lồng ghép 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với các chương trình xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn.

Trong đó, MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, ban công tác mặt trận ở thôn, khu dân cư tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc xóa đói, giảm nghèo; động viên nhân dân tích cực sản xuất, sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng Lê Kim Trinh cho biết: "Nhờ sự động viên, khuyến khích giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần mà nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã  vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Trong thành quả này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực sự là nơi tập hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực hưởng ứng  phong trào xóa đói, giảm nghèo".

Bằng nhiều hình thức, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện miền núi trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi xuống còn 31,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.
.