Mộ Đức: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

21:38, 30/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) có vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực của huyện, thời gian qua, huyện Mộ Đức đã chú trọng xây dựng đội ngũ CBCC các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

TIN LIÊN QUAN

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC các cấp trong hệ thống chính trị, huyện chú trọng việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí CBCC, nhằm chuẩn hóa đội ngũ này ở các cấp. Huyện tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn cho 5 chức danh công chức.

Kết quả tuyển dụng được 9 người vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn. Các thí sinh trúng tuyển có trình độ chuyên môn cao. Hằng năm, huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước cho cán bộ thuộc diện quy hoạch.

Công chức Tư pháp xã Đức Hiệp (Mộ Đức) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.
Công chức Tư pháp xã Đức Hiệp (Mộ Đức) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Từ năm 2016 đến nay, huyện cử đào tạo 389 lượt CBCC cấp huyện và xã, thị trấn. Trong đó, có 3 đồng chí theo học cao cấp lý luận chính trị. Huyện cũng cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, đoàn thể, tôn giáo, quản lý nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để xử lý công việc, từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC các cấp.

Trong công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc quy hoạch được thực hiện theo nguyên tắc 2 -3 người cho một chức danh, nhằm tạo sự cạnh tranh, phấn đấu cho cán bộ.

Đặc biệt, huyện quan tâm thực hiện việc giới thiệu, quy hoạch nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng, tỷ lệ theo quy định.

Ngoài ra, hằng năm, dựa vào kết quả phân loại CBCC, viên chức, huyện đã đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung nhân tố mới vào quy hoạch. Nhờ đó, huyện đã cơ bản khắc phục được sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ kế cận, khắc phục sự mất cân đối về cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện.

Đánh giá CBCC sát, đúng, chặt chẽ

Để thử thách cán bộ trên các cương vị mới, địa bàn làm việc mới, huyện Mộ Đức đã mạnh dạn điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ về cơ sở, để có thời gian rèn luyện, thử thách. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển 20 CBCC từ huyện về cơ sở và luân chuyển giữa các phòng, ban, ngành, các hội đoàn thể.

Năm 2017, huyện luân chuyển đồng chí Huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về giữ chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức. Nhờ đó đã góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín ở cơ sở; đồng thời tạo khí thế mới để CBCC làm việc ngày càng hiệu quả.

Theo Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu, việc đánh giá cán bộ được xem là một yếu tố quan trọng để có cơ sở phát triển nguồn nhân lực. Do đó, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều có công văn chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc việc đánh giá CBCC, viên chức một cách khoa học, đúng quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quy định để thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, làm cơ sở thực hiện việc đánh giá, phân loại. Nhờ đó, việc đánh giá CBCC được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy trình, nội dung.

“Việc đánh giá cán bộ tập trung làm rõ được ưu, khuyết điểm; những mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, sối sống, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó có căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách khác đối với CBCC, viên chức”, ông Nguyễn Màu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BÁ SƠN 

.
.