Hợp nhất Ủy ban kiểm tra - Thanh tra: Cần nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động

21:29, 20/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, toàn tỉnh có 10/14 huyện, thành phố đã hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) và Thanh tra, hoặc nhất thể chức danh chủ nhiệm UBKT đồng thời là chánh thanh tra. Sau khi sáp nhập, hoạt động của cơ quan UBKT - Thanh tra huyện, thành phố trong tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp phù hợp với thực tiễn...

TIN LIÊN QUAN

Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra TP.Quảng Ngãi Đào Kim Kinh cho biết: Việc nhất thể hóa, hoặc hợp nhất cơ quan UBKT - Thanh tra sẽ giúp chủ động hơn trong công việc và thuận lợi trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm, tránh được tình trạng chồng chéo. Công tác chỉ đạo, điều hành công việc thuận lợi hơn; có sự hỗ trợ nhau giữa cán bộ kiểm tra và cán bộ thanh tra; một vụ việc có thể cân nhắc nên để thanh tra làm hay kiểm tra làm sẽ hiệu quả hơn...

Không nên cắt giảm biên chế

Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình cho rằng: Mục tiêu trong năm 2019 là sáp nhập số cơ quan UBKT, thanh tra còn lại, nhưng không nên cắt giảm biên chế, vì công tác kiểm tra, thanh tra hiện nay cần được tăng cường. Nên để cán bộ, công chức cơ quan UBKT - Thanh tra làm việc tại một điểm, nhằm tạo tâm lý gắn bó trong cơ quan; đồng thời bố trí tất cả lãnh đạo cơ quan UBKT - Thanh tra sau sáp nhập (cấp phó) là thành viên của UBKT.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình, việc hợp nhất hai cơ quan này bước đầu mang lại những kết quả rõ rệt, giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nguồn lực, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời khắc phục tình trạng, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, từ yêu cầu nhiệm vụ đã giúp cán bộ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, nâng cao trình độ năng lực, khả năng tư duy toàn diện.

Việc hợp nhất UBKT và Thanh tra ở cấp huyện còn góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra của Nhà nước, nâng cao năng lực phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm của cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất và tập trung cao trong đánh giá tính chất, mức độ và xác định hình thức, biện pháp xử lý từng vụ việc vi phạm.

Tuy nhiên, theo Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình, qua thực tiễn hoạt động, việc hợp nhất hai cơ quan này cũng đã xuất hiện một số trở ngại cần tập trung xử lý như: Một số nơi, việc hợp nhất chỉ mang tính thủ tục, vì trong hoạt động vẫn còn chia đôi công việc, chưa gắn kết, chưa hòa hợp.

Một số đồng chí đứng đầu cơ quan UBKT - Thanh tra cấp huyện thiếu kinh nghiệm, nên chưa quán xuyến, bao quát hết công việc trong lĩnh vực thanh tra, nhất là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, dẫn đến lúng túng trong chỉ đạo, điều hành. Có nơi, khi sáp nhập cơ quan UBKT - Thanh tra không đánh giá đầy đủ, đúng mức khối lượng công việc của cơ quan sau hợp nhất, nên cắt giảm biên chế, dẫn đến giải quyết công việc của cơ quan chậm, không tham mưu giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân...


BÁ SƠN

 

.
.