50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

22:41, 22/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bắt đầu từ tháng 5.2019, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn và quan trọng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm nhận sâu sắc hơn nội dung, tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của bản Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Đưa bản Di chúc đến với mọi người

Trung tuần tháng 6 vừa qua, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi nói chuyện chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho trên 500 cán bộ, đảng viên và nhân dân ở huyện Bình Sơn. Buổi nói chuyện được truyền hình trực tiếp qua sóng Đài PT - TH Quảng Ngãi tại 70 điểm tập trung trên địa bàn huyện, với hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.

GS.TS Hoàng Chí Bảo (bên phải) trò chuyện với lãnh đạo huyện Bình Sơn.
GS.TS Hoàng Chí Bảo (bên phải) trò chuyện với lãnh đạo huyện Bình Sơn.

Chị Võ Thị Tâm, ở thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương cho biết: "Nghe nói chuyện chuyên đề qua giọng nói truyền cảm, giàu sức thuyết phục của GS.TS Hoàng Chí Bảo về Bác Hồ kính yêu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân càng hiểu rõ hơn về tư tưởng trọng dân, gần dân của Bác. Từ việc học tập chuyên đề năm 2019, tôi mong mỗi cán bộ, công chức theo vị trí công tác, việc làm của mình cần tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân, giải quyết công việc công tâm, dân chủ, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết: "Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nghe buổi nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo và mang lại hiệu ứng tích cực. Qua những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, tác phong, hành động, cách ứng xử của Bác Hồ kính yêu trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người, đã cho chúng ta thấy rằng: Ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của Bác là sự kết tinh cả tư tưởng, đạo đức, thấm thía đến tận ngọn nguồn mọi việc. Đặc biệt, kết quả của 50 năm thực hiện bản Di chúc lịch sử thiêng liêng của Người sẽ tạo động lực, tinh thần trong việc phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ chính trị cấp bách hiện nay".

"Chỉ với 10 trang bản thảo được Người viết tay trong suốt bốn năm và chỉ viết vào vài ngày nhân dịp sinh nhật, nhưng bản Di chúc hàm chứa biết bao bài học nhân sinh và thời cuộc, là suy nghĩ và trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường và tương lai của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, việc đầu tiên Người nhấn mạnh là thực hành đoàn kết, thực hành dân chủ trong Đảng. Bác nhấn mạnh cần thiết phải chỉnh đốn lại Đảng, xem đó là việc trước tiên phải làm ngay sau khi cách mạng giải phóng miền Nam hoàn toàn thắng lợi. Một trong những mối bận tâm lớn nhất của Người là, làm thế nào để Đảng không xa dân khi đã cầm quyền".

Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS HOÀNG CHÍ BẢO

Lồng ghép nhiều hoạt động ý nghĩa

Để thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương không chỉ chú trọng tuyên truyền, bám sát thực tiễn, mà còn tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh thực hiện việc nêu gương, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, chú trọng chăm lo đời sống nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý cho biết: "Trong công tác và đời sống hằng ngày, các cấp ủy đảng, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả tích cực".

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ có nhiều nội dung, hoạt động như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Thành tựu và bài học kinh nghiệm”; biểu dương "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách...

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Đức cho biết: "Việc tổ chức các hoạt động trong đợt sinh hoạt phải sâu sắc, thiết thực về nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Riêng công tác tuyên truyền cần triển khai sâu rộng, xuyên suốt trong năm 2019, gắn với thực hiện “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

.
.