Thông báo về kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

20:59, 13/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 4.5.2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) tiến hành kỳ họp thứ 32. Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Võ Văn Náo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bình Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bình Sơn, đồng chí Võ Văn Náo đã thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tội phạm ở địa phương, để nhiều cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong xử lý các vụ đánh bạc trên địa bàn huyện; giải quyết đơn tố cáo của công dân không đúng quy định.

Vi phạm của đồng chí Võ Văn Náo làm ảnh hưởng uy tín của cá nhân, tổ chức đảng,  cơ quan nơi đồng chí công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí  Võ Văn Náo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bình Sơn bằng hình thức khiển trách.

2. Xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra thường xuyên và giám sát theo chuyên đề:

- Xem xét, kết luận kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa và các đồng chí: Nguyễn Đức Hiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Trung Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 528-KL/TU ngày 21.11.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Kết luận kiểm tra tài chính đảng năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; kiểm tra việc thực hiệm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trà Bồng.

- Kết luận kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám  sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Hà.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.
                                            

TM .ỦY BAN KIỂM TRA
                                           PHÓ CHỦ NHIỆM
                                          HỒ NGỌC THỊNH

 

.