Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1975-2005)

10:44, 09/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1975-2005), dày 365 trang, khổ 15x22cm, gồm 6 chương, phần kết luận và phụ lục. Toàn bộ nội dung cuốn sách trình bày tương đối đầy đủ, có hệ thống quá trình của Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình trong thời kỳ nhập tỉnh (1975-1989); Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi từ 1989-2005 đã lãnh đạo nhân dân cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

 

1
 
 
.