Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1930 - 1975)

10:38, 09/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1930 - 1975) dày 561 trang, gồm 3 chương, phần mở đầu, kết luận và phụ lục. Toàn bộ nội dung cuốn sách trình bày tương đối đầy đủ, có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ra đời và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong quá trình tiến hành cuộc đấu trang giành độc lập (1930 - 1945) và 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975).
 
 
 
 
.