Nâng cao trách nhiệm người đại biểu dân cử

22:13, 08/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát, trong thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Ba Tơ đã đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nâng cao trách nhiệm người đại biểu dân cử.

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Thường cho biết: Để đại biểu HĐND thực sự đại diện cho nhân dân, nơi gửi gắm, củng cố, phát triển niềm tin của cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc nghiên cứu, thảo luận và cùng với tập thể HĐND quyết định các vấn đề theo thẩm quyền.

Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Các đại biểu tham gia vào việc cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, ra quyết định đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, sâu sát với nhân dân, tích cực trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri...

Cử tri xã Ba Lế (Ba Tơ) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện và Quốc hội.
Cử tri xã Ba Lế (Ba Tơ) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện và Quốc hội.


Trong năm 2018, các đại biểu HĐND huyện Ba Tơ đã tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, với 1.345 cử tri tham gia, tiếp thu 586 ý kiến. Riêng trong tháng 5.2019, các đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 10 buổi tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn. Qua đó, phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến với các cơ quan liên quan, hoặc kiến nghị với Thường trực, các ban HĐND tổ chức các đoàn giám sát, nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục. Tại các buổi tiếp xúc cử tri năm 2018, các cơ quan chức năng của huyện trả lời thỏa đáng 382 kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm đạt 85%...

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND huyện còn định kỳ tham gia tiếp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều đại biểu đã kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả. Trong hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện đã có nhiều đổi mới. Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã bám vào Nghị quyết HĐND huyện về chương trình giám sát trong năm để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát.

Công tác giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, quy mô, phạm vi và hình thức giám sát. Nội dung giám sát gắn với tình hình thực tế ở địa phương, nhất là vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Qua giám sát đã phát hiện những tồn tại, hạn chế, từ đó kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Thường cho biết: Để tiếp tục đổi mới, phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND, trong thời gian tới, HĐND huyện sẽ tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, đồng thời tăng cường công tác phối hợp hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu, nhất là những đại biểu hoạt động chuyên trách.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
.
.