Mộ Đức: Tăng cường rà soát, sàng lọc đảng viên

22:44, 30/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Mộ Đức đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mộ Đức Phạm Văn Yến: Công tác nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chương trình rà soát, sàng lọc để đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đồng thời trực tiếp làm việc với các tổ chức đảng để đôn đốc, nhắc nhở thực hiện tốt công tác này.

 Lãnh đạo Huyện ủy Mộ Đức tổ chức tiếp đảng viên để lắng nghe tâm tư, góp ý của đảng viên trong xây dựng Đảng.
Lãnh đạo Huyện ủy Mộ Đức tổ chức tiếp đảng viên để lắng nghe tâm tư, góp ý của đảng viên trong xây dựng Đảng.


Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp, quản lý đảng viên đến xử lý đảng viên vi phạm. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoặc không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng thì sẽ xử lý nghiêm.

Để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức yêu cầu các tổ chức đảng tổ chức rà soát, khai thác, sưu tra hồ sơ lịch sử chính trị của quần chúng được đề xuất kết nạp. Qua rà soát, tháng 4.2019, Huyện ủy Mộ Đức hủy hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng 1 trường hợp.

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu cho biết: Để thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư có hiệu quả, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thành lập bộ phận giúp việc. Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên.

Huyện ủy cử các đoàn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ thực hiện. Việc kiểm tra được tập trung vào việc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Mộ Đức đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đảng viên, gắn với củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Do đó, đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt.

Huyện ủy Mộ Đức kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, khắc phục tình trạng đội ngũ đảng viên đông nhưng không mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện uỷ Mộ Đức đã xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên 44 đảng viên, do vi phạm Điều lệ Đảng.

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.