Kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

09:19, 07/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo kế hoạch, đến ngày 19.5, toàn Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên đợt 1.  

TIN LIÊN QUAN

Rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đang tập trung thực hiện Kế hoạch 185 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 28 được chú trọng thực hiện, nhằm giúp đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiểu rõ sự cần thiết phải tiến hành rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Lãnh đạo huyện Sơn Tịnh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm để phục vụ nhân dân được tốt hơn.             Ảnh: P.LÝ
Lãnh đạo huyện Sơn Tịnh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ảnh: P.LÝ


Tại huyện Sơn Tịnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28; chủ động rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Tịnh Lê Văn Thảo cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt đảng với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương. Nhờ đó,  tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Huyện Sơn Tịnh hiện có hơn 2.800 đảng viên.

Năm 2018, Đảng bộ huyện có 13 đảng viên  bị thi hành kỷ luật, có 1 đảng viên bị khai trừ. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 3 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. “Đảng viên phải tiên phong, gương mẫu. Đối với những đảng viên thật sự hướng về Đảng thì tạo điều kiện, giúp đỡ để trưởng thành hơn. Còn những đảng viên không tuân thủ các nguyên tắc, Điều lệ Đảng, không đủ tư cách, phẩm chất thì quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy là kiên quyết đưa ra khỏi Đảng”, ông Lê Văn Thảo nhấn mạnh.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu qua đợt rà soát đội ngũ đảng viên lần này phải làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, những đảng viên không còn đủ tư cách để đưa ra khỏi Đảng; khắc phục tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên.

Bên cạnh đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính; khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, chỉ tiêu; rà soát lại quy trình, thủ tục kết nạp, công nhận đảng viên chính thức theo đúng quy định. Tập trung làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, ở thôn, tổ dân phố và các đối tượng là công nhân, học sinh, sinh viên ưu tú. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên...

Trong thời gian tới, các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về sinh hoạt Đảng, chế độ đóng đảng phí, công tác quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả Quy định số 124 của Ban Bí thư về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cho đoàn viên, hội viên, qua đó phát triển nhân tố tích cực, gương mẫu, có uy tín để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện và giới thiệu cho cấp uỷ xem xét, kết nạp vào Đảng.

N.VĂN-P.LÝ

.
.