Học Bác bằng những việc làm thiết thực

22:00, 27/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm: "Gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân" theo chuyên đề học Bác năm 2019, huyện Nghĩa Hành đã cụ thể hóa các nội dung với 220 mô hình đăng ký thực hiện. Theo đó, các đơn vị, địa phương gắn việc thực hiện chuyên đề với chức trách, nhiệm vụ được giao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

TIN LIÊN QUAN

Mỗi chi bộ một mô hình hay

Mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” đã được Chi bộ TN&MT huyện thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Hành đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Trong đó, "4 đúng" là đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương - chính sách - pháp luật; "4 phải" là phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn; "3 sát" là sát dân, sát việc, sát cơ sở.

Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện việc học Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, đồng thời thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

 Cán bộ Phòng TN&MT huyện Nghĩa Hành giải quyết thủ tục hành chính cho dân tại bộ phận một cửa.
Cán bộ Phòng TN&MT huyện Nghĩa Hành giải quyết thủ tục hành chính cho dân tại bộ phận một cửa.


Bí thư Chi bộ TN&MT huyện Nguyễn Tấn Trung cho biết: Mô hình học Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các thủ tục hành chính đã giải quyết cho dân một cách kịp thời, giảm hồ sơ trễ hẹn; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị được nâng cao.

Đối với Chi bộ Thanh tra huyện, mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” được triển khai thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đạt từ 90% trở lên. Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện Nghĩa Hành Đỗ Văn Quang cho biết: Với việc lựa chọn triển khai mô hình học Bác đi vào thực tế hơn đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong chi bộ.

Lan tỏa phong trào học Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hành đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi, đảng bộ đăng ký triển khai thực hiện các mô hình. Đến thời điểm này, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa, cụ thể như các mô hình: "Gần dân sát việc" của Đảng ủy Công an huyện Nghĩa Hành; "Cải cách hành chính" của Chi bộ Tài chính - Kế hoạch; "Vườn rau đại đoàn kết", "Nồi cơm tình thương" của Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện...

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Nghĩa Hành Lâm Thị Đông Sương cho biết: Thực hiện chuyên đề học Bác năm 2019, toàn huyện có 300 đơn vị đăng ký việc thực hiện với 220 mô hình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo khi đăng ký việc làm theo Bác phải gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể và thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị.

Bám sát nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Nghĩa Hành đã tập trung lựa chọn những vấn đề liên quan trong thực tiễn công tác, cuộc sống hằng ngày để xây dựng kế hoạch thực hiện tại từng đơn vị, địa phương. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện từng bước đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn, góp phần mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

.
.