HĐND huyện Bình Sơn: Nâng cao chất lượng giám sát và chất vấn

10:40, 06/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, HĐND huyện Bình Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn và coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn Phan Đình Chí cho biết: Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và chất vấn, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc lựa chọn hình thức, nội dung giám sát được bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng. Các nội dung giám sát là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm.

HĐND huyện Bình Sơn đã kiến nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất miếu thờ Âm Linh, xã Bình Hiệp (Bình Sơn).
HĐND huyện Bình Sơn đã kiến nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất miếu thờ Âm Linh, xã Bình Hiệp (Bình Sơn).


Qua công tác giám sát, Thường trực và các ban của  HĐND huyện đã ban hành kết luận, kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  HĐND huyện còn thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các ban của HĐND huyện...

Trong năm 2018, Thường trực và các ban HĐND huyện Bình Sơn đã thực hiện 6 cuộc giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn huyện; công tác quản lý, sử dụng diện tích đất ngoài quy hoạch dự án sau thu hồi, bồi thường; việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển; công tác thu, chi ngân sách năm 2017 tại các xã. Khảo sát các công trình cần thiết để đầu tư; việc hỗ trợ bò giống cho nhân dân từ năm 2015 - 2017.

Cùng với hoạt động giám sát, HĐND huyện Bình Sơn còn đẩy mạnh hoạt động chất vấn và giải trình. Nội dung chất vấn là những kiến nghị được cử tri quan tâm, hoặc đã kiến nghị, nhưng chưa được giải quyết, như trách nhiệm của UBND huyện trong chỉ đạo xử lý lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà trái phép, công tác chỉ đạo, giải quyết những bất cập và khó khăn trong thu gom, xử lý rác thải...

Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn Phan Đình Chí cho biết thêm: Các cuộc giám sát và chất vấn, giải trình của HĐND huyện thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo hướng phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực và các ban HĐND huyện. HĐND huyện đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các hoạt động giám sát đã tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước tại địa phương.

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.