Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế

21:38, 03/04/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt được Đảng bộ xã Bình Dương (Bình Sơn) thực hiện trong những năm qua.

Chú trọng xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Bình Dương hiện có 216 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hằng tháng, cũng như các buổi sinh hoạt chuyên đề. Bí thư Đảng ủy xã thường xuyên tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ trực thuộc, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã sát với tình hình thực tế của địa phương.
 
 Đường giao thông nông thôn ở xã Bình Dương (Bình Sơn).
Đường giao thông nông thôn ở xã Bình Dương (Bình Sơn).

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Bình Dương cũng thường xuyên quan tâm phát triển đảng viên. Để công tác phát triển đảng viên đạt kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn.

Nhờ sự quyết tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy và cả hệ thống chính trị, nên các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, kết nạp đảng viên mới đạt 100%.

Nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

Là xã thuần nông, nên xã Bình Dương luôn ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đến thời điểm này, hầu hết các tuyến đường trong xã đều được thảm nhựa, bê tông. Hệ thống điện, trường, trạm, chợ, cầu cũng được đầu tư khá đồng bộ. Đặc biệt là hệ thống giao thông nội đồng đã được bê tông kiên cố, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hằng năm, xã Bình Dương huy động từ nguồn đóng góp của nhân dân trên 300 triệu đồng để đắp đập bổi ngăn sông Trà Bồng lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nhờ vậy, ruộng đồng đã được thau chua rửa mặn, mở rộng diện tích sản xuất. Từ sản xuất 1 vụ, xã đưa lên sản xuất 2 - 3 vụ/năm, sản lượng lương thực tăng đáng kể, đời sống của người dân ngày một nâng cao.

Trong sản xuất nông nghiệp, Bình Dương phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Các loại cây trồng, vật nuôi mới có giá trị cao được đưa vào sản xuất chăn nuôi. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã và đang được ứng dụng sâu rộng trong sản xuất. Bình Dương là xã đi đầu trong công tác đồn điền đổi thửa ở huyện Bình Sơn. Nhờ đó, xã Bình Dương có cánh đồng đạt giá trị sản xuất khoảng 300 triệu đồng/ha/năm.

Đối với công tác giảm nghèo, xã đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế ổn định cuộc sống; học sinh, sinh viên được hỗ trợ để tiếp bước đến trường. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện chỉ còn 2,04%.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương Lê Minh Chính cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Bình Dương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó là đẩy mạnh đầu tư xây dựng, giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN

 
.
.