Quy chế Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930-2020

22:07, 28/04/2019 [GMT+7]
.
Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và con em quê hương Quảng Ngãi hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên mọi miền Tổ quốc (trừ thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi ở cấp tỉnh).
 
 
Xem toàn văn Quy chế Cuộc thi:
 
 
.