Kiểm tra tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm và yếu kém

22:41, 06/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018, số lượng và chất lượng kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp trong tỉnh đều tăng so với năm 2017. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 592 tổ chức đảng (tăng 30%  so với năm 2017); đồng thời thực hiện giám sát 351 tổ chức đảng. Đặc biệt, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm (tăng 19% so với năm 2017) và kết luận 31 tổ chức đảng có vi phạm. Qua đó cho thấy, công tác KTGS của Đảng được Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đặc biệt coi trọng;  góp phần giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.               Ảnh: T.Thuận
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: T.Thuận


Để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, hằng năm, cấp ủy, UBKT Huyện ủy Đức Phổ đều xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch KTGS đối với tổ chức đảng và đảng viên. Riêng năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã thành lập 7 đoàn KTGS và 1 đoàn kiểm tra tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc cũng tiến hành kiểm tra 40 tổ chức đảng, thực hiện giám sát 48 tổ chức đảng...

Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý cho biết: Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, như quản lý đất đai, xây dựng, công tác cán bộ...  Ngoài việc thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy còn xem xét năng lực lãnh đạo, điều hành của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Trong năm 2018, huyện đã chuyển đổi vị trí, luân chuyển đối với 9 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh còn tiến hành kiểm tra được nhiều tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó huyện Ba Tơ KTGS 20 đảng viên và 2 tổ chức cơ sở đảng; TP.Quảng Ngãi KTGS 15 đảng viên và 8 tổ chức cơ sở đảng; huyện Sơn Tây KTGS 10 đảng viên và 8 tổ chức cơ sở đảng... Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh còn chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh cho biết:  "Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã giám sát trực tiếp theo chuyên đề đối với 3 đảng ủy viên và 5 tổ chức đảng; đặc biệt là giám sát việc khắc phục hạn chế, yếu kém qua đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 đối với 2 tổ chức đảng là Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh và Chi bộ Trung tâm DN-GDTX-HN. Việc giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chi bộ, xây dựng đoàn thể chính trị, xã hội... Đến nay, 2 tổ chức đảng này đã cơ bản khắc phục những yếu kém, năm 2018 được phân loại tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Năm 2019 là năm rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Quán triệt quan điểm của Đảng “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, giữ vững nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh xác định, sẽ tập trung, tiến hành nghiêm túc, mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong công tác KTGS.

Trong đó, tăng cường KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện các thông báo kết luận sau KTGS của cấp ủy, UBKT; kịp thời xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên sau kết luận thanh tra, kiểm tra...


THANH THUẬN


 

.
.