Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế

21:13, 02/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018, năm 2019, Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, qua đối chiếu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm nhận thấy  còn một số đảng viên nói chưa đi đôi với làm; trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; trách nhiệm nêu gương của một số đảng viên có mặt còn hạn chế, có cấp ủy viên vi phạm nguyên tắc của Đảng bị thi hành kỷ luật...

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo phát triển kinh tế chưa toàn diện, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương; công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa thật sự sâu sắc...

 Cán bộ, đảng viên và người dân tổ dân phố 13, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) nỗ lực  giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa.            Ảnh: BS
Cán bộ, đảng viên và người dân tổ dân phố 13, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) nỗ lực giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Ảnh: BS


Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm Bùi Phú Huy cho biết: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đảng ủy phường đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phân công cá nhân phụ trách từng lĩnh vực và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện... Trong đó, nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, phường Nguyễn Nghiêm còn tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; vai trò quản lý, điều hành của chính quyền để đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, để sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả và triển khai thực hiện mô hình Văn phòng phường chung cho cả đảng ủy và UBND phường.

Ông Bùi Phú Huy cho biết thêm: Đảng ủy phường đã chỉ đạo nâng cao năng lực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp với UBND phường khắc phục sự lúng túng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội qua việc chọn các chương trình giám sát phù hợp; triển khai hiệu quả mô hình dân vận khéo; tập trung khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về trách nhiệm “nêu gương” và “tự giác” của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... làm cơ sở để đánh giá cán bộ.


BÁ SƠN


 

.
.