TP.Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

14:18, 31/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị theo Kết luận 17 của Tỉnh ủy, Thành ủy Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng thực hiện việc giới thiệu, quy hoạch nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị bảo đảm số lượng, tỷ lệ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, quy hoạch cán bộ, hằng năm Thành ủy Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước cho cán bộ thuộc diện quy hoạch. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã cử đi đào tạo 354 lượt cán bộ, công chức.

Nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, đoàn thể, tôn giáo, quản lý nhà nước. Đến nay, thành phố cơ bản khắc phục được sự hụt hẫng đội ngũ cán bộ kế cận, khắc phục sự mất cân đối về cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị từng bước được nâng cao.  

 

Cán bộ tư pháp phường Nghĩa Chánh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.
Cán bộ tư pháp phường Nghĩa Chánh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.


Ngoài ra, TP.Quảng Ngãi cũng đã thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm cán bộ, tạo được sự cạnh tranh, phát huy dân chủ trong việc lựa chọn cán bộ; chú trọng thực hiện việc tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Thời gian qua, Thành ủy Quảng Ngãi quan tâm thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Qua điều động, luân chuyển, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên bám sát cơ sở, đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, TP.Quảng Ngãi đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khoa học, kỹ năng sản xuất nông nghiệp, kiến thức kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế... cho lao động nông thôn. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh với cơ cấu ngành nghề phù hợp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã đào tạo nghề cho 907 lao động.

Bên cạnh kết quả đạt được, nguồn nhân lực ở TP.Quảng Ngãi vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, cơ cấu chưa đồng bộ. Một số cán bộ trẻ chưa năng động trong công tác, năng lực quản lý, nắm bắt có mặt còn chậm, chưa theo kịp tiến độ công việc. Môi trường và điều kiện công tác chưa tạo được sự hấp dẫn đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm hạn chế việc thu hút nhân tài về công tác tại thành phố.

Công tác quy hoạch cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt. Công tác đào tạo ở một số đơn vị không đúng với ngành nghề chuyên môn. Công tác đánh giá cán bộ còn chung chung, chưa căn cứ vào kết quả công tác thực tế của cán bộ. Việc xây dựng vị trí việc làm của một số cơ quan, đơn vị chưa sát, chưa hợp lý. Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức ở một số cơ quan còn chồng chéo, chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác tham mưu...

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.
.