Sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên

06:15, 15/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị 28 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, nhằm chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng trong công tác phát triển đảng viên.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những nguyên nhân khiến số lượng đảng viên tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đảm bảo là do công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện chạy theo số lượng. Vẫn còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Việc kết nạp đảng viên mới sẽ được sàng lọc kỹ trong thời gian tới. (Ảnh minh họa).               Ảnh: T.L
Việc kết nạp đảng viên mới sẽ được sàng lọc kỹ trong thời gian tới. (Ảnh minh họa). Ảnh: T.L


Những khiếm khuyết, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Ban Bí thư yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Trước mắt, từ nay đến ngày 19.5.2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt Đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh cho biết: Đây là chỉ thị rất thiết thực trong thời điểm hiện nay, là cơ sở để sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, đồng thời giúp các tổ chức đảng phát hiện, lựa chọn nhân sự cho đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.

Các cấp ủy đảng cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên và nên quy định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy trong việc xem xét kết nạp mới và chuyển Đảng chính thức với những quần chúng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cũng như để đảng viên vi phạm phải kỷ luật.

Sự ra đời của Chỉ thị 28 là đợt chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi bản lĩnh người đứng đầu cấp ủy, vai trò của các cấp ủy đảng trong việc lựa chọn người ưu tú cho Đảng.


THANH THUẬN

.
.