Đưa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) vào cuộc sống: Bắt đầu từ việc nêu gương

22:08, 05/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), đặc biệt là  Quy định 08 "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

TIN LIÊN QUAN

Để quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đi vào cuộc sống, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ tặng quà cho người nghèo ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi).
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ tặng quà cho người nghèo ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi).


Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh đã kiên trì đưa nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, gắn với chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, góp phần từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như: Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”... trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh ngày càng nâng lên; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy cũng nhận thấy, trong quá trình triển khai thực hiện, nhận thức và trách nhiệm nêu gương của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa đạt được như yêu cầu đề ra. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Tỉnh ủy xác định là năm "tăng tốc, bứt phá” để quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong 17 nhóm giải pháp để thực hiện chủ đề năm 2019, việc "nêu cao tính tiên phong, gương mẫu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp" và "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ" được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng.

Nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, việc lấy hiệu quả, trách nhiệm công việc để nêu gương, đó mới chính là thước đo chuẩn xác.

Trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên cần đồng thời thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người. Qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.