Xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động

13:49, 10/02/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018 khép lại, Quảng Ngãi đã bứt phá và đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu và thu ngân sách. Nhân dịp đầu Xuân mới, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng.

TIN LIÊN QUAN

PV: Đồng chí có nhận xét gì về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2018?

Đồng chí TRẦN NGỌC CĂNG: Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 114.107 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017, vượt 2,4% so với kế hoạch. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp đều tăng, trong đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động vượt công suất (6,85 triệu tấn). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 540 triệu USD, tăng 18% so với năm 2017, vượt 20% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 20.103 tỷ đồng, vượt 37,2% so với dự toán (tăng 5.448 tỷ đồng). Năm 2018, có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng (thứ hai bên trái) giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh cho nhà đầu tư FLC.  Ảnh: PD
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng (thứ hai bên trái) giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh cho nhà đầu tư FLC. Ảnh: PD


Tình hình đầu tư trong nước tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh đã cấp phép mới cho 11 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 171,77 triệu USD; cấp phép đầu tư cho 99 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt 24.974 tỷ đồng, tăng 315,8% (trong đó, Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất triển khai mạnh). Có 14 dự án đi vào hoạt động. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư vẫn được duy trì; đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được tăng cường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

“Năm 2019, Quảng Ngãi tập trung thực hiện chủ đề "Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc” và trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh là xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động”.

Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN NGỌC CĂNG


Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, trong đó nổi lên một số vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo triệt để, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cụ thể là: Còn lặp lại tình trạng được mùa, mất giá do tác động của yếu tố thời tiết và thị trường tiêu thụ, trong đó có phần không nhỏ từ sự yếu kém trong công tác dự báo thị trường, cung cấp thông tin cho người dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo, nhưng hiệu quả đạt chưa cao. Tình trạng khai thác trái phép một số loại khoáng sản chưa được đẩy lùi triệt để như đất, cát, sỏi... Vấn đề vệ sinh môi trường liên quan đến vận chuyển, xử lý rác thải ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, kéo dài ở một số địa phương.  
      
PV: Bên cạnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, công tác nội chính, tổ chức, quốc phòng và an ninh được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí TRẦN NGỌC CĂNG: Việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra ngày càng hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nền nếp. Tổ chức thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Hoạt động bổ trợ tư pháp, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức lễ khởi công dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế.               Ảnh: TL
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức lễ khởi công dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế. Ảnh: TL


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, hầu hết các đơn vị sự nghiệp đều được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí theo quy định của Chính phủ.

Đã thành lập và tổ chức triển khai có hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thời gian hoạt động công vụ; tăng cường sự gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Xây dựng quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tổ chức đạt kết quả đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Mở 8 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

PV: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019?

Đồng chí TRẦN NGỌC CĂNG: Năm 2019, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều bất lợi, có thể gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 4.2018 đã giải quyết nhanh, gọn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.      Ảnh: TL
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 4.2018 đã giải quyết nhanh, gọn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TL


Vì vậy, năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương, cơ sở.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường.

Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên các lĩnh vực về chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Thực thi cam kết, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án đã cấp phép sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp đã định hướng, tập trung thu hút các dự án cảng biển và hệ thống logistics; đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sạch; công nghiệp hóa dầu; công nghiệp chế biến, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp phụ trợ. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chọn một số mục tiêu trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, để hỗ trợ phát triển, tạo bước đột phá. Chuyển mạnh từ sản xuất hộ gia đình sang mô hình sản xuất trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp để liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn gắn với mỗi xã, phường một sản phẩm.

Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và công nghiệp; dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải... Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hóa, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền để phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch...

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục hỗ trợ ngư dân cải hoán, đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới nhằm hiện đại hoá tàu cá và nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); triển khai đầu tư tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn 2a; đường nối cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, giai đoạn  1... Tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị TP.Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ và các thị trấn, đô thị theo quy hoạch. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển đô thị TP.Quảng Ngãi đạt một số tiêu chí đô thị loại I, đưa đô thị Đức Phổ trở thành thị xã thuộc tỉnh.

 Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Thực hiện có hiệu quả phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Chuẩn hóa và nâng chuẩn đội ngũ giáo viên theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế đơn vị, địa phương.

Khu bể chứa sản phẩm NMLD Dung Quất. Ảnh: Nguyễn Tấn Phát
Khu bể chứa sản phẩm NMLD Dung Quất. Ảnh: Nguyễn Tấn Phát


Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các lĩnh vực chuyên sâu, kỹ thuật cao; thu hút bác sĩ, dược sĩ có trình độ cao về tỉnh công tác.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Ngoài ra, trong năm 2019, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2021.

Quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Đưa phần lớn các thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài;  tăng cường thanh tra, giải quyết tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đầy đủ, toàn diện và kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,6%/năm, trong đó miền núi giảm 5,48%/năm.

 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!


THANH HẢI
(thực hiện)
 

 

.
.