Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ: Nâng cao chất lượng giám sát

22:11, 25/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, HĐND huyện Đức Phổ thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, Thường trực và các ban HĐND huyện Đức Phổ đã tổ chức 10 đợt giám sát và 3 đợt khảo sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm.

Sau khi HĐND huyện Đức Phổ giám sát công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng, việc xây dựng trên địa bàn huyện Đức Phổ đã đi vào nền nếp.
Sau khi HĐND huyện Đức Phổ giám sát công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng, việc xây dựng trên địa bàn huyện Đức Phổ đã đi vào nền nếp.


Điển hình là giám sát về công tác quản lý, cấp phép xây dựng theo quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện từ năm 2015 - 2017; giám sát tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách nhà nước đã được chấp thuận đầu tư từ tháng 7.2015 đến ngày 31.12.2017; giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến tháng 8.2018; tiến hành khảo sát về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện tại các đợt giám sát, khảo sát trong năm 2017. Kết quả giám sát, khảo sát của HĐND huyện đã làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để phục vụ tốt hơn, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Cùng với giám sát, khảo sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện còn bám sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những vấn đề cử tri quan tâm để tăng cường giám sát. Trong đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện để có phản hồi hoặc tiếp tục đề nghị xem xét những vấn đề giải quyết, trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc chưa trả lời tại các đợt tiếp xúc xử tri trước đó...

Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Phổ Võ Văn Sáu cho biết: Sau giám sát của HĐND huyện, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn có sự chuyển biến rõ nét. Một trong những chương trình giám sát của HĐND huyện được cử tri quan tâm là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Bởi thời gian qua, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Hay như việc nhân dân phản ánh công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng còn nhiều tồn tại, nên HĐND huyện đã tiến hành giám sát... Sau giám sát của HĐND huyện, UBND huyện Đức Phổ đã chỉ đạo các phòng, ban tăng cường thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng...

“Kết quả hoạt động của HĐND huyện thời gian qua, đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các hoạt động giám sát đã tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước tại địa phương”, ông Võ Văn Sáu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

.
.