Thực hiện hiệu quả công tác nội chính năm 2018

15:06, 04/01/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban đã tham mưu, đề xuất kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Ban đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 5 cấp uỷ và 1 đồng chí Tỉnh ủy viên, 2 đồng chí đảng viên; tiến hành khảo sát, nắm tình hình quán triệt, triển khai Kết luận số 05 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra thực tế công tác xử lý môi trường tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên. Ảnh: T.L
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra thực tế công tác xử lý môi trường tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên. Ảnh: T.L


Thẩm định có chất lượng chỉ thị, kế hoạch và báo cáo do các cơ quan khối nội chính tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính. Tham gia công tác cán bộ, có ý kiến kết luận, xếp loại đối với 109 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, kết luận năm 2017.

Tham gia ý kiến để có cơ sở thực hiện quy trình bổ  nhiệm và bổ nhiệm lại 8 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban hành các văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018. Tiếp công dân theo quy định, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2018, tổng số đơn tiếp nhận là 168 đơn/150 vụ.

Trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; tham gia góp ý về công tác cán bộ có chất lượng, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khách quan, chính xác.

Các hoạt động khác của Ban Nội chính được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác nội chính và PCTN, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ quan, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh của đơn vị theo hướng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, giữ vững truyền thống “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy”.

Ban còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương,  giải pháp lãnh đạo công tác nội chính, nhất là công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh, không để xảy ra các vụ việc, vụ án oan sai. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính và PCTN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội chính và PCTN...

Năm 2019 và trong những năm đến, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nêu cao tính chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.       

               
Thành Long


 

.
.