Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX)

22:28, 07/01/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) tiến hành kỳ họp thứ 31. Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Tây, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy trường và lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện công tác tài chính, chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động tiếp nhận từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao Dung Quất và công tác tuyển dụng lao động.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

1.1. Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất có vi phạm, khuyết điểm sau:

Đảng ủy ban hành Quy chế tổ chức hoạt động kèm theo Nghị quyết của Đảng ủy trường là không đúng tên gọi và thể loại văn bản của Đảng; không tổ chức họp để thống nhất chủ trương chi hỗ trợ cho cán bộ, viên chức khối quản lý hành chính và người lao động theo hợp đồng tại trường theo Quy chế làm việc của Đảng ủy; thống nhất chủ trương ký hợp đồng làm việc với 4 viên chức tiếp nhận từ Trung tâm Văn hóa – Thể thao Dung Quất không đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy trường chưa đến mức phải đề nghị thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

1.2. Đồng chí Nguyễn Hồng Tây, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và có một số vi phạm, khuyết điểm sau:

Không trình Đảng ủy thống nhất chủ trương chi hỗ trợ cho cán bộ, viên chức khối quản lý hành chính và người lao động theo hợp đồng; không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc ký hợp đồng làm việc với 4 viên chức tiếp nhận từ Trung tâm Văn hóa – Thể thao Dung Quất và trong công tác tuyển dụng lao động của trường trong hai năm 2016, 2017.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Hồng Tây chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Hồng Tây nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí: Trương Thị Mỹ Trang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Đình Cảm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác nhận xét, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm viên chức quản lý; chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020.

Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy nhận thấy:

2.1. Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh có vi phạm, khuyết điểm sau:

Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kèm theo Quyết định của Đảng ủy là không đúng thể loại văn bản của Đảng. Một số nội dung trong Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy không đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát không đảm bảo quy định, quy trình, thủ tục. Lãnh đạo việc nhận xét, đánh giá và bổ nhiệm lại viên chức quản lý có một số trường hợp không đúng quy định; không chỉ đạo công tác quy hoạch bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2020 có một số nội dung thực hiện không đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy nêu trên đến mức áp dụng hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, đây là vi phạm lần đầu và có nguyên nhân khách quan; qua kiểm tra, Đảng ủy đã nhận thấy được các vi phạm, khuyết điểm, tiếp thu và đề ra biện pháp khắc phục, nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không đề nghị thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2.2. Đồng chí Trương Thị Mỹ Trang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Với cương vị là Tỉnh ủy viên (từ tháng 10.2015); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Chính trị (từ 6.2015-12.2016), đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy nêu trên.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy (từ tháng 1.2017 đến nay), Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí có vi phạm, khuyết điểm sau: Không thực hiện nghiêm túc chế độ họp Ban Thường vụ Đảng ủy theo Quy chế làm việc; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy không đảm bảo quy định, quy trình, thủ tục; tổ chức kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm lại viên chức và giải quyết khiếu nại về xếp loại viên chức có một số nội dung không đúng quy định; không chỉ đạo công tác quy hoạch bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và chỉ đạo không công nhận kết quả bầu cử tại Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2017-2020 là không đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Ký một số chứng từ chi thanh toán về kinh phí đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại các huyện không đúng nguyên tắc, thủ tục.

Với khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trương Thị Mỹ Trang nêu trên đến mức áp dụng hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, đây là vi phạm lần đầu và có nguyên nhân khách quan; qua kiểm tra đồng chí đã nhận thấy được khuyết điểm, vi phạm, tiếp thu và đề ra biện pháp khắc phục nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không đề nghị thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Trương Thị Mỹ Trang nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những vi phạm, khuyết điểm.

2.3. Đồng chí Trần Đình Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy nêu trên; trực tiếp chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo có một số nội dung thực hiện không đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Đình Cảm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu  nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.


ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

.