Thành phố Quảng Ngãi: Tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

23:16, 08/01/2019 [GMT+7]
.

 

(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 1.1.2019, TP.Quảng Ngãi thực hiện thí điểm 3 đề án hợp nhất một số cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản biên chế, hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

TIN LIÊN QUAN

Từ thực tế hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi nhận thấy, việc hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND là cần thiết. Qua đó sẽ khắc phục những bất cập, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều hành, tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy, chính quyền thành phố. Đây là hướng đi phù hợp để tinh gọn bộ máy giữa các cơ quan có cùng chức năng, nhiệm vụ, từng bước khắc phục tình trạng “nhiều người cùng làm một việc”.

 Cán bộ, công chức Văn phòng TP.Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao sau khi sáp nhập từ ngày 1.1.2019.
Cán bộ, công chức Văn phòng TP.Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao sau khi sáp nhập từ ngày 1.1.2019.


Theo đề án, sau khi hợp nhất hai văn phòng sẽ có tên gọi chung là Văn phòng TP.Quảng Ngãi. Tương tự, khi hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố thì có tên gọi là Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy hợp nhất với Phòng Nội vụ thành phố có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo cơ quan được hợp nhất gồm 1 cấp trưởng và 4 cấp phó (đến năm 2020 sẽ giảm còn 2 cấp phó); đồng thời sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có. Trước khi hợp nhất, các cơ quan trên đã tiến hành nhất thể hóa chức danh người đứng đầu các đơn vị, chuyển địa điểm làm việc sang trụ sở thành ủy, sinh hoạt chung trong cùng chi bộ. Việc hợp nhất được CB, CC, VC trong các đơn vị đồng tình, ủng hộ, được dư luận đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Năm 2019, thành phố chọn chủ đề "Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị". Theo đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện Kế hoạch số 85, 86 của Thành ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 5 đề án sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị của thành phố. Đến nay đã thực hiện xong 3 đề án.

Việc hợp nhất các cơ quan trên là cần thiết, đảm bảo bộ máy trong hệ thống chính trị được tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị về điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động, Thành ủy Quảng Ngãi còn chỉ đạo các cơ quan phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công cán bộ và tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho thành ủy bổ sung các quy định để đảm bảo các hoạt động được thông suốt.

Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi còn tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, kiêm nhiệm một số chức danh, nhằm tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thôn, tổ dân phố. Cụ thể là, thí điểm mô hình "nhất thể hóa" bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 3/23 xã, phường. Trong quý I/2019, thành ủy sẽ thực hiện thí điểm mô hình phó bí thư đảng đồng thời là chủ tịch mặt trận xã tại 8/23 xã, phường...

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Trương Thanh Thảo cho biết: Khi thực hiện nhất thể hóa chức danh chủ chốt sẽ giúp cán bộ được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng quy tụ, tính quyết đoán, tự chịu trách nhiệm; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; tinh gọn bộ máy, tiết kiệm một phần kinh phí ngân sách nhà nước.

Tin rằng, với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thành ủy Quảng Ngãi sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh, bền vững.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.