Ba Tơ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

18:58, 07/01/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Ba Tơ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Võ Thanh An cho biết: Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của toàn Đảng bộ huyện. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhất là tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Đến nay, các cơ quan đơn vị, địa phương đã cơ bản tổ chức khắc phục xong những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiêm điểm. Trong quá trình triển khai, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị được phân tích, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục...

Một góc thị trấn Ba Tơ. Ảnh: T.L
Một góc thị trấn Ba Tơ. Ảnh: T.L


Huyện ủy tập trung lãnh đạo việc chỉnh đốn các tổ chức, cơ sở đảng yếu kém, gắn xây dựng tổ chức đảng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Cụ thể là, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy làm tổ trưởng tổ công tác xuống Ba Tô chỉ đạo Đảng ủy xã khắc phục những tồn tại, yếu kém, do năm 2017, Đảng ủy xã Ba Tô bị xếp loại yếu kém... Đến nay, Đảng bộ xã đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng đảng, cũng như công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội.

Huyện ủy Ba Tơ cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, qua đó các tập thể, cá nhân đã tự soi mình, tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ, việc bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; những vấn đề nổi lên được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm... Nhờ vậy, đã từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Võ Thanh An, thực hiện  Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), Huyện ủy Ba Tơ đã phân công lại nhiệm vụ cho một số Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện nhất thể chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch một số cán bộ chuyển công tác; đồng thời quy hoạch bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND & UBND huyện; sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào BQL dự án Đầu tư - Xây dựng huyện; thành lập Trung tâm truyền thông - văn hóa - thể thao...

 Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích yêu cầu, phù hợp với quy hoạch. Cụ thể là, luân chuyển, chỉ định 2 đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô và thị trấn Ba Tơ... Những cán bộ được luân chuyển, điều động đều phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản...


BÁ SƠN


 

.
.