Xứng đáng với niềm tin của Đảng

21:01, 31/12/2018 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tự hào với chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng, năm 2018, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, liêm khiết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hồ Ngọc Thịnh cho biết: Với phương châm “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “Giám sát mở rộng”, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm; kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha để có biện pháp uốn nắn, khắc phục.

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tích cực, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát phù hợp.

 

Trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống kiểm tra Đảng. Ảnh: T.L
Trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống kiểm tra Đảng. Ảnh: T.L


Từ năm 2008 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ đã kiểm tra 4.711 lượt đảng viên và 3.636 lượt tổ chức đảng; giám sát 2.918 lượt đảng viên và 2.833 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện những điều đảng viên không được làm. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...  

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ có thẩm quyền đã kỷ luật 40 tổ chức đảng và 2.129 đảng viên. Bên cạnh đó, qua kiểm tra 1.061 đảng viên và 280 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 429 đảng viên và 19 tổ chức đảng vi phạm. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ động, phòng ngừa; lấy xây là chính; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng và sự phát triển của tỉnh.


Sông Thương 

.
.