Cập nhật lúc: 14:13, 28/12/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện Nghị quyết số 19 (khóa XII): Những kết quả bước đầu


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp ủy, đơn vị trong tỉnh. Sau một năm thực hiện nghị quyết, tỉnh ta đã đạt được một số kết quả bước đầu.

 

Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).


Để đưa Nghị quyết 19 đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng xác định lộ trình thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2017- 2025. Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ĐVSNCL theo lộ trình, thời gian.
 

Qua một năm triển khai đã giảm cho ngân sách 20 tỷ đồng và dự tính năm 2019 giảm 60 tỷ đồng, tăng tỷ lệ tự đảm bảo chi thường xuyên của các đơn vị từ 54% lên 57%...

Kết quả trong năm 2018, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương đã sắp xếp, tổ chức giảm thêm 70 ĐVSNCL. Trong đó, lĩnh vực y tế giảm 20 đơn vị; lĩnh vực văn hóa giảm 3 đơn vị; ngành  NN&PTNT giảm 28 đơn vị và sự nghiệp khác giảm 3 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm 20 đơn vị...

Tiên phong trong lĩnh vực này là ngành y tế, đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Chăm sóc SKSS và Trung tâm Truyền thông sức khỏe tỉnh vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; sáp nhập 14 Trung tâm DS&KHHGĐ vào Trung tâm Y tế của 14 huyện, thành phố; sáp nhập Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa Dung Quất vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh; giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Ba Vì (Ba Tơ) và Phòng khám Đa khoa khu vực Trà Tân (Trà Bồng).

Ngành giáo dục sáp nhập, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, học sinh đối với bậc tiểu học và THCS. Trong đó, Đức Phổ sáp nhập giảm 7 trường, Nghĩa Hành giảm 3 trường, Ba Tơ giảm 5 trường và Mộ Đức giảm 1 trường học...

Trong lĩnh vực sự nghiệp thuộc Sở NN&PTNT, các đơn vị đã sáp nhập 14 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN & PTNT vào Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố. Ban Quản lý (BQL) KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã hợp nhất BQL các dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và BQL dự án an sinh xã hội thành BQL dự án Đầu tư xây dựng. Huyện Minh Long thành lập BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập BQL dự án Đầu tư xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn triển khai thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho ĐVSNCL.

Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cũng như sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa như mong muốn. Do đó, thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 cũng như các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; đề án sắp xếp, tổ chức lại các sở, ban, ngành của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức, các đầu mối bên trong theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả...


Bài, ảnh: PV

 

.
.