Cập nhật lúc: 14:59, 13/12/2018 [GMT+7]
.

Phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo


(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2018, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả giải quyết các vụ việc đạt tỷ lệ cao.

TIN LIÊN QUAN

Có 86% vụ khiếu nại, tố cáo được giải quyết

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trà Thanh Danh cho biết: Thời gian qua, công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Việc đôn đốc giải quyết các vụ việc sau khi tiếp công dân của chủ tịch UBND các huyện, thành phố được thực hiện tốt hơn.

Chủ tịch UBND ở một số huyện còn thực hiện việc tiếp công dân lưu động, giải quyết các vụ việc tại hiện trường các công trình, dự án. Nhờ đó đã giải quyết được nhiều vụ việc KN, TC, phản ánh, kiến nghị của công dân.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp công dân tháng 11.2018. Ảnh: B.Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp công dân tháng 11.2018. Ảnh: B.Sơn


Trong năm 2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.698 lượt/6.401 người của 5.164 vụ việc (trong đó có 515 vụ KN, 34 vụ TC; 4.615 vụ kiến nghị, phản ánh); tiếp nhận, xử lý 9.203 đơn. Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết 215 vụ KN, TC trong tổng số 250 vụ thuộc thẩm quyền đã phát sinh, đạt 86%. Trong đó đã giải quyết 174/204 vụ KN (đạt 85,3%); giải quyết 41/46 vụ TC (đạt 89,1%).
 

"Có nhiều trường hợp cơ quan chức năng đã giải quyết đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, hướng dẫn khởi kiện ra tòa, nhưng công dân cố tình chây ỳ, không chấp hành pháp luật. Do vậy, cần có giải pháp huy động đội ngũ luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp luật cho người dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, của huyện, nhằm khắc phục tình trạng này".


Phó Chánh Thanh tra tỉnh
TRÀ THANH DANH

Cần chấn chỉnh những bất cập

Điều đáng lưu ý là, trong năm 2018, tình hình công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh để KN, TC, kiến nghị, phản ánh tăng 29,9%; số lượng đơn thư phát sinh tăng 8,7%; các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân tăng 45% số vụ so với cùng kỳ năm 2017.

Các nội dung KN hành chính tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai (chiếm 76,1%). Nguyên nhân phát sinh nhiều KN, TC là do thời gian qua tỉnh ta đẩy mạnh việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, nên đã tác động đến đời sống của nhiều người dân.

Chính sách đền bù, thu hồi đất vẫn còn có điểm bất cập, việc tổ chức thực hiện chưa dân chủ, chưa chặt chẽ theo quy trình pháp lý; công tác quản lý đất rừng sản xuất, đất công còn lỏng lẻo. Công tác gặp gỡ, đối thoại của thủ trưởng một số cơ quan hành chính với công dân chưa tốt, việc giải thích chính sách pháp luật cho người dân chưa thấu đáo...

Thời gian tới, các cấp, ngành cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Trong đó, tăng cường các giải pháp phòng ngừa phát sinh KN, TC, nhất là tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát sinh nhiều KN. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ đã công bố, chủ yếu còn ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới thực hiện thay.

Công tác giải quyết KN, TC ở nhiều huyện vẫn còn chậm, nhiều vụ giải quyết trễ hạn theo luật định; tỷ lệ tiếp tục khiếu nại sau khi có quyết định giải quyết KN lần đầu của cấp huyện còn cao. Có vụ việc cấp huyện chậm giải quyết để kéo dài khiến công dân bức xúc, phát sinh vượt cấp, tố cáo người giải quyết vi phạm pháp luật. Việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết KN, tranh chấp đất đai, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật có nơi thực hiện chưa tốt, vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn yêu cầu thi hành quyết định giải quyết KN, kết luận tố cáo.  
    

PHƯƠNG LÝ

 

.
.