Phát huy vai trò của đại biểu dân cử

08:29, 31/12/2018 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, qua đó phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, nhất là trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát.


Nâng cao chất lượng hoạt động

Theo lãnh đạo HĐND tỉnh, khối lượng công việc mà HĐND tỉnh thực hiện trong năm 2018 là rất lớn, với việc  tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 31 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung các kỳ họp chu đáo, đúng thời gian quy định.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp lần thứ XII, HĐND tỉnh khóa XII.                ẢNH: LÊ ĐỨC
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp lần thứ XII, HĐND tỉnh khóa XII. ẢNH: LÊ ĐỨC


Đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận và nêu nhiều ý kiến có chất lượng đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Nội dung thảo luận được các đại biểu bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm để làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử.

Công tác phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong việc giải quyết những nội dung phát sinh giữa các kỳ họp được thực hiện kịp thời, phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật. Trong năm, HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh giải quyết 96 vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp.

"Chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh phụ thuộc vào chất lượng của đại biểu HĐND. Do đó, HĐND tỉnh luôn quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh; chủ động định hướng để đại biểu, tổ đại biểu, các Ban HĐND tỉnh hoạt động hiệu quả".


Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh  BÙI THỊ QUỲNH VÂN 


Tăng cường công tác giám sát

Năm 2018, HĐND tỉnh thực hiện 12 cuộc giám sát, 2 cuộc khảo sát, về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và cử tri kiến nghị. Qua giám sát, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Trần Thị Kiều Hoanh, đại biểu HĐND tỉnh cho biết: "Trong năm qua, HĐND tỉnh đã tập trung giám sát trong lĩnh vực môi trường, thực hiện chế độ chính sách cho người có công... Qua đó, đã chỉ ra nhiều bất cập, phát sinh từ thực tiễn, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết và có báo cáo để HĐND tỉnh thông tin cho cử tri".

 

 Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác xử lý vệ sinh môi trường tại Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (Bình Sơn).                                                                         ẢNH: TL
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác xử lý vệ sinh môi trường tại Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (Bình Sơn). ẢNH: TL


HĐND tỉnh còn lựa chọn một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước để yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải trình giữa hai kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh cũng có nhiều đổi mới. Đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn, với phương pháp “hỏi một phút, đáp ba phút”; hoạt động chất vấn được thực hiện bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

HĐND tỉnh cũng kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng việc ban hành các nghị quyết, tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội; đề ra giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra và tổ chức giám sát quá trình thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động công tác. Cụ thể là, kịp thời thể chế các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy thành cơ chế, chính sách để các cấp chính quyền triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh.

Các ban của HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng thẩm tra, nêu ra những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng dự thảo, những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết để đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Thường trực HĐND tỉnh giao cho các ban HĐND chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và UBND tỉnh đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị nghị quyết, nhằm rút ngắn thời gian kỳ họp, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng nghị quyết.


X.THIÊN 

.
.