Cập nhật lúc: 15:53, 07/12/2018 [GMT+7]
.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX


  • Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX
    (Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 6.12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
    .


Thưa các đồng chí đại biểu Trung ương; các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí tham dự Hội nghị đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng. Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và giải trình khá đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu. Hội nghị nhất trí cao với các dự thảo Báo cáo và Kết luận do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Để kết thúc Hội nghị, thay mặt chủ trì, tôi xin khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị như sau:

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu kết luận hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14. Ảnh: T.Thuận
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu kết luận hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14. Ảnh: T.Thuận

1. Năm 2018, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,6% so với năm 2017; thu ngân sách ước đạt trên 19.800 tỷ đồng; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; trong đó, có một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như: thu ngân sách vượt 33,4%, kim ngạch xuất khẩu vượt 20%; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; cấp phép đầu tư cho 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 171 triệu USD và 99 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng; giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thực hành tốt diễn tập khu vực phòng thủ; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 3 năm qua, cùng với những thời cơ, thuận lợi; tỉnh ta tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần đoàn kết; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo; quyết liệt trong tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nổi bật là: tổng sản phẩm trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 5,28%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể; năm 2018, tổng sản phẩm tính theo giá hiện hành ước đạt 73.618 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; thu ngân sách 3 năm ước đạt hơn 53.280 tỷ đồng. Các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội.

Công nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 2,24%/năm, dịch vụ tăng bình quân 8,88%; Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng với các nhà máy trong Khu công nghiệp VSIP thực sự trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách; trong 3 năm đã cấp phép đầu tư cho 273 dự án trong nước, vốn đăng ký hơn 95.011 tỷ đồng và 28 dự án FDI, vốn đăng ký hơn 595 triệu USD; một số tập đoàn lớn đến đầu tư hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh như Hòa Phát, Vingroup, FLC, Nguyễn Hoàng, Beakert, Tổng công ty hạ tầng, bất động sản Việt Nam... Một số công trình lớn đang được đầu tư xây dựng như: đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cải tạo nâng cấp quốc lộ 1, đường Trị Bình – Dung Quất, cảng Bến Đình, cầu Thạch Bích, Cửa Đại, Trung tâm thương mại Vincom, khu du lịch chất lượng cao Nghĩa Thuận, Bãi Dừa; các khu đô thị mới ở TP.Quảng Ngãi và trung tâm các huyện; các công trình thủy điện ở khu vực các huyện miền núi...

Ngoài các sản phẩm công nghiệp truyền thống như đường, tinh bột mì, bia, bánh kẹo, xăng dầu; tại KCN VSIP và các KCN của tỉnh đã có nhiều sản phẩm mới tham gia thị trường xuất khẩu như giày da, đồ điện tử, sản phẩm may mặc, đồ gỗ... Những kết quả bước đầu này là tiền đề, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Nhiệm vụ phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở miền núi, phát triển kinh tế biển, đảo đạt được nhiều kết quả; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi, vùng biển, đảo có nhiều đổi thay tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, các dịch bệnh được khống chế. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được chú trọng phát triển; một số di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy; tổ chức tốt nhiều sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; an sinh xã hội được đảm bảo; trong 3 năm, giảm được hơn 18.205 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,87%/năm, trong đó miền núi giảm bình quân 5,08%; giải quyết việc làm mỗi năm cho khoảng 39.000 lao động; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung thực hiện; giảm được 70 đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản được 1.508 biên chế. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ thực chất hơn, giảm sự cảm tính, nể nang; lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá, lấy kết quả đánh giá làm tiêu chí quan trọng để đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo hướng "có lên, có xuống"; có sự cạnh tranh, đưa ra nhiều phương án để lựa chọn. Thực hiện nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng về đạo đức; kỹ năng quản lý Nhà nước, khởi sự và quản trị doanh nghiệp. Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể.  

Có thể khẳng định rằng, trong 3 năm qua: phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới; trong năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm; tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. Hằng năm, Tỉnh ủy đều xác định Chủ đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, tổ chức làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hằng quý rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện với nội dung kết luận để tiếp tục thúc đẩy công việc; động viên tập thể, cá nhân hoàn thành tốt; nhắc nhở, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chậm, hiệu quả thấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vị trí trên 8 năm (cả cấp trưởng và cấp phó), cán bộ có biểu hiện trì trệ, bảo thủ, ngại va chạm, ý thức trách nhiệm kém; ban hành và tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững; đổi mới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư, bước đầu tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp...  Đội ngũ cán bộ, công chức; nhất là người đứng đầu đã có sự thay đổi trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong ứng xử, giải quyết công việc với tổ chức, công dân; trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp đều coi trọng từ khâu nghiên cứu thực tiễn, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe ý kiến của các địa phương, đơn vị; ý kiến của các cơ quan tham mưu, dành thời gian thảo luận kỹ; phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo trong thảo luận và quyết định; kiên định, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

3. Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của tỉnh Đảng bộ là rất quan trọng; là tiền đề để tăng tốc phát triển cho
2 năm còn lại của nhiệm kỳ XIX và các nhiệm kỳ sau. Tuy nhiên, cần đánh giá đầy đủ những khó khăn, thách thức; hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành; đó là: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; năng lực cạnh tranh thấp; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm. Giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng miền còn lớn. Cơ cấu lại nông nghiệp chậm, chưa có nhiều mô hình hiệu quả; chưa có giải pháp hữu hiệu để gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới thấp so với bình quân chung của cả nước. Dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; quy mô nhỏ, hoạt động thiếu chuyên nghiệp; sản phẩm chưa phong phú. Kinh tế miền núi còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm nghèo chưa bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội còn yếu kém, thiếu đồng bộ.

Chất lượng giáo dục, y tế cải thiện chậm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo chậm đổi mới, tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước chưa được khắc phục; xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao kết quả còn hạn chế; khoa học - công nghệ chưa đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền ở một số nơi thiếu chiều sâu, chưa sinh động; định hướng thông tin dư luận có lúc, có việc chưa kịp thời; hoạt động của các cơ quan báo, đài chưa có nhiều đổi mới; thiếu những phóng sự hay. Một số nơi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng yếu; chưa có sự chuyển biến thực chất, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; những nhân tố tích cực, tiến bộ chưa được nhân rộng; tư tưởng bảo thủ, trì trệ; bao cấp còn nặng nề; nguồn lực con người chưa được phát huy đúng mức.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể có mặt còn hạn chế. Các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, mức độ tự chủ về tài chính chưa cao, chất lượng dịch vụ còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực thấp; năng lực lãnh đạo, điều hành, nhất là năng lực ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện còn nhiều yếu kém, chưa thích ứng với môi trường hội nhập, phát triển kinh tế thị trường; thiếu lao động có tay nghề. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh còn ở mức thấp; còn không ít cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở; chưa lo nghĩ nhiều đến nhân dân; kỷ luật, kỷ cương, năng lực, phẩm chất, ý thức trách nhiệm chưa chuyển biến nhiều; một bộ phận cán bộ ngại đổi mới, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, cứng nhắc trong đề xuất cơ chế chính sách, trong tổ chức thực hiện. Tội phạm và vi phạm pháp luật; tranh chấp, khiếu kiện liên quan vấn đề đất đai, môi trường còn diễn biến phức tạp; công tác phối hợp xử lý tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn bị động; phát hiện tham nhũng còn hạn chế.  

Những khuyết điểm, thiếu sót nói trên chủ yếu từ khâu chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cơ quan trong hệ thống chính trị, có mặt thiếu đồng bộ, có lúc, có việc chưa tập trung cao, thiếu kiên quyết; nhiều nơi buông lỏng kỷ luật, kỷ cương; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cấp ủy, chính quyền còn mờ nhạt, hạn chế; công tác phối hợp, trao đổi thông tin; đề xuất, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội chưa thường xuyên, kịp thời. Một số chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra chưa được thực hiện nghiêm túc; một số việc chỉ dừng lại ở văn bản chỉ đạo, chưa phân công cụ thể cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, đôn đốc nên nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Thưa các đồng chí,

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX của tỉnh Đảng bộ; cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của đất nước; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; nhất là trách nhiệm của các đồng chí Tỉnh ủy viên; của người đứng đầu các ngành, các cấp. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, thủ trưởng các ngành, các cấp quán triệt tinh thần Hội nghị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh một số việc sau:

1. Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện tốt 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và chủ đề của năm 2019 "Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.

2. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Trọng tâm là:

(1) Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành công nghiệp hiện có, cần ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến; công nghiệp phụ trợ; công nghiệp sau dầu; các ngành công nghiệp nhẹ giải quyết nhiều lao động; các dịch vụ cảng biển, logistic...  từng bước giảm phụ thuộc vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất; phấn đấu đến năm 2020 công nghiệp địa phương chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản phẩm công nghiệp. Phát huy tối đa lợi thế của Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp; sử dụng hiệu quả đất công nghiệp; tích cực phối hợp để sớm hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất; hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất; Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất; Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; các bến cảng chuyên dùng, cảng tổng hợp tại Khu kinh tế Dung Quất... làm hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

(2) Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực xã hội; khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị; tạo sức lan tỏa để phát triển khu vực nông thôn, miền núi, với tinh thần việc gì doanh nghiệp làm chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn thì hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư; ngân sách nhà nước chỉ đầu tư vào những lĩnh vực, những vùng miền mà doanh nghiệp không đầu tư, ưu tiên ngân sách nhà nước để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đẩy mạnh việc quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; hướng đến mục tiêu phát triển đô thị thông minh; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các thị trấn, đô thị theo quy hoạch; đầu tư phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi đạt một số tiêu chí đô thị loại I, đưa huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh; ban hành và triển khai Quy định đấu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nhằm tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng, nâng cao chất lượng các khu đô thị, khu dân cư.

(3) Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại cây trồng, chăn nuôi; chuyển mục tiêu từ số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, sản xuất theo chuỗi giá trị; khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp nông nghiệp; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong nông thôn.

Trong xây dựng nông thôn mới cần đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện phương châm từ đồng ruộng, trang trại; từ hộ gia đình đến cụm dân cư, đến thôn, xã, huyện; hỗ trợ tích cực xây dựng nông thôn mới ở các vùng còn nhiều khó khăn, nhất là miền núi, hải đảo; không để tụt hậu quá xa so với các vùng khác; phát triển kinh tế biển; nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức lại sản xuất trên biển thành những tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư các dịch vụ hậu cần nghề cá, các cơ sở chế biến để giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm thuỷ sản; đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn thành đảo du lịch mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh.

(4) Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển các dịch vụ, du lịch chất lượng cao (sân golf, resort nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao...); hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào khai thác các khu, điểm du lịch đã được cấp phép; kiên quyết thu hồi các dự án không thực hiện theo cam kết; phát triển du lịch cộng đồng; mở rộng, liên kết, hợp tác du lịch, hình thành các tour, tuyến du lịch.

(5) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu để sớm vào nhóm các tỉnh dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

3. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống người có công với cách mạng; đổi mới đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; phát huy nhân tố con người làm động lực chủ yếu cho sự phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; thực hiện có hiệu quả phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; đầu tư, sửa chữa, chống xuống cấp các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập.

Thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nghị quyết của Đảng về y tế, dân số, bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức của đội ngũ y, bác sĩ; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học, công nghiệp; khuyến khích tư nhân, các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, kỹ thuật phù hợp với cơ chế thị trường. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt việc đấu giá quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản; nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải, nước thải, nghĩa địa tập trung, nhà hỏa táng; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Thường xuyên đối thoại, tiếp công dân; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; những vấn đề búc xúc của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng, hoạt động của các cơ quan tư pháp; gắn các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác với quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư.  

4. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; trọng tâm là:

(1) Kiên quyết, kiên trì thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp.

(2) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; cá nhân, tập thể nào làm tốt thì kịp thời khen thưởng, biểu dương; sai phạm phải bị xử lý nghiêm minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; mọi việc cần được bàn bạc, thảo luận công khai, phát huy năng lực sáng tạo của mọi người; khi đã kết luận thì phải kiên trì tổ chức thực hiện; tránh hình thức, bằng mặt không bằng lòng; nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ. Thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số quản trị và hành chính công; đưa phần lớn các thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với mục tiêu “Công khai - Minh bạch - Chất lượng - Đúng hẹn”; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chính quyền điện tử.

(3) Thực hiện đầy đủ, có chất lượng việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trọng tâm là tập trung hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án theo kế hoạch số 125-KH/TU và Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần này.

(4) Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; trọng tâm chỉ đạo là thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ công, tạo sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng; khắc phục độc quyền, trông chờ ỷ lại sự đầu tư của nhà nước; khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp khối giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao; nông nghiệp và phát triển nông thôn.

(5) Củng cố, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, chuẩn bị nguồn nhân sự kế cận các chức danh lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Chuẩn bị chu đáo, chất lượng các công việc liên quan đến đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Những kết quả đạt được trong 3 năm qua là đáng khích lệ; nhưng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu, xuyên suốt; đó là bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc và nhân tố con người chưa được phát huy đúng mức và chưa đặt đúng chỗ. Vì vậy, để tạo động lực mới cho tăng tốc phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tập trung cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực; bảo đảm đúng người, đúng việc; giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Kiên quyết không để xảy ra tệ chạy chức, chạy chỗ, chạy quy hoạch; bố trí, đề bạt cán bộ vì thân quen, gia đình, dòng họ, cục bộ địa phương và các tiêu cực khác trong công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, điều động cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo trên 8 năm, cán bộ có biểu hiện trì trệ, bảo thủ, né tránh, ngại va chạm; miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, thôi việc hoặc thay thế kịp thời đối với cán bộ năng lực yếu, phẩm chất đạo đức kém, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp; đưa cán bộ trẻ vào cuộc sống, thử thách qua môi trường thực tiễn, qua công việc để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ trẻ. Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải thực chất hơn; bằng cấp là cần thiết, nhưng không phải chỉ căn cứ vào bằng cấp để đề bạt, bố trí cán bộ; lấy đạo đức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc để đánh giá, sử dụng cán bộ. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; muốn có cán bộ tốt thì người lãnh đạo phải chủ động đi tìm người tài, không phải chờ hiền tài đến tìm mình.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tổ chức thực hiện tốt Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần này và các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy là nhân tố quan trọng quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tôi đề nghị mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đứng đầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng động, đổi mới, sáng tạo; quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực hiện; lấy đổi mới, sáng tạo để khắc phục bảo thủ, trì trệ; lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; lấy niềm tin, sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn! 
.
.