Cập nhật lúc: 22:49, 18/12/2018 [GMT+7]
.

Minh Long: Chuẩn bị sáp nhập các thôn


(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), huyện Minh Long đang tiến hành các bước để sáp nhập các thôn trên địa bàn.

Xã Long Mai có diện tích tự nhiên 3.720ha, dân số 3.982 người. Toàn xã có 9 thôn, trong đó 4 thôn có quy mô dân số dưới 200 hộ. Các thôn có quy mô dân số nhỏ, ít nhân khẩu, ít đảng viên, đoàn viên, hội viên dẫn đến khó khăn trong việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng và ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo dự thảo Đề án sáp nhập thôn của huyện Minh Long, thì xã Long Mai có 2 thôn phải sáp nhập. Cụ thể là, thôn Mai Lãnh Trung nhập vào thôn Mai Lãnh Thượng, thôn Ngã Lăng nhập vào thôn Tối Lạc Thượng.

Sáp nhập các thôn có quy mô nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Sáp nhập các thôn có quy mô nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.


Bí thư Đảng ủy xã Long Mai Đinh Xuân Lách cho biết: Đảng ủy, UBND xã đang đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải thực hiện chủ trương sáp nhập các thôn. Xã đã rà soát diện tích đất, nhân khẩu, số hộ, nắm bắt nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đồng tình cao trong thực hiện chủ trương sáp nhập một số thôn có quy mô nhỏ. Hiện nay, xã đã hoàn thàn đề án và đang chờ cấp trên phê duyệt", ông Mai Xuân Lách cho biết thêm.

 

Trong ảnh: Diện mạo nông thôn xã Long Mai (Minh Long)."Việc kiện toàn, sáp nhập các thôn được thực hiện đảm bảo tính khách quan, hợp lý, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật. Quy trình sắp xếp, sáp nhập được triển khai với yêu cầu là phải hạn chế tối đa việc gây xáo trộn đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân".


Trưởng Phòng Nội vụ huyện Minh Long NGUYỄN ĐẠI THANH


Qua khảo sát, huyện Minh Long có 43 thôn, trong đó có 12 thôn không đủ điều kiện theo quy mô hộ gia đình. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, huyện Minh Long đã xây dựng đề án sáp nhập 12 thôn trình UBND tỉnh cho ý kiến. Theo đó, sau sáp nhập, trên địa bàn huyện giảm 12 thôn. Cụ thể là, xã Thanh An giảm 8 thôn, xã Long Hiệp giảm 1 thôn, xã Long Mai giảm 2 thôn và xã Long Sơn giảm 1 thôn.

Hiện mỗi thôn trên địa bàn huyện Minh Long được bố trí các chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn; 1 công an viên và 4 chức danh hội, đoàn thể gồm: Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh.

Nếu thực hiện phương án sáp nhập 12 thôn thì toàn huyện sẽ giảm được 48 người hoạt động không chuyên trách và giảm được 48 chi, hội đoàn thể, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 1,36 tỷ đồng/năm. Trong đó, kinh phí phụ cấp là 1,24 tỷ đồng và kinh phí khoán cho các tổ chức chính trị - xã hội là 24 triệu đồng.
 
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Minh Long Nguyễn Đại Thanh cho biết: Việc kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập một số thôn là để có hệ thống các thôn ổn định, đồng bộ, thống nhất, có quy mô dân số hợp lý, đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của từng địa phương. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã và hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.


Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.
.