Cập nhật lúc: 21:53, 08/11/2018 [GMT+7]
.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa hiện đại, một cửa liên thông, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đầu tháng 10.2018, Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi đi vào hoạt động,  giải quyết trên 200 TTHC thuộc 8/11 cơ quan chuyên môn của thành phố. Sau 1 tháng Trung tâm đã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ và đã giải quyết gần 3.600 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn gần 3.200 hồ sơ. Một trong những điểm đáng ghi nhận là, trung tâm đã sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa hiện đại.

Do đó, công tác kiểm tra, kiểm soát việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ được tăng cường. Qua đó giúp lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, theo dõi tình trạng hồ sơ trễ hẹn, chưa đến hẹn và từng công đoạn thụ lý, ký duyệt để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện đúng hẹn.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi.
Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi.


Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho biết: Thành phố sẽ nỗ lực đi đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát công việc tốt hơn. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra nếu phát hiện công chức, viên chức, cơ quan thực thi các TTHC còn gây phiên hà, nhũng nhiễu cho dân, hay gây chậm trễ công việc thì sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc.

 Từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, công tác CCHC của tỉnh trong năm 2018 có sự chuyển biến tích cực. Tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền, qua đó rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết TTHC trên lĩnh vực công thương, y tế, xây dựng, giao thông. Các sở, ngành, địa phương đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC. 

Ông Nguyễn Huỳnh Dương - Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina cho biết: "Từ khi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, các TTHC được giải quyết nhanh gọn và minh bạch, tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp".

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC  của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Các chỉ số về CCHC, chỉ số đo lường trải nghiệm của người dân với việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định của các cấp chính quyền vẫn ở mức thấp so với cả nước.

Mới đây, tại cuộc họp bàn về các giải pháp tăng cường CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; tăng cường thanh, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Phấn đấu cải thiện các chỉ số của tỉnh trong thời gian đến. Khi giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân phải giám sát thời gian.

Về nâng cao chỉ số PAPI, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, trong đó chú ý đến các dự án liên quan đến đời sống của  nhân dân phải lấy ý kiến người dân; quan tâm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.


Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về CCHC, nhất là cải cách TTHC giai đoạn 2016- 2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 là chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả, quản trị và hành chính công nằm trong nhóm 20/63 tỉnh, thành; 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, tiến độ; 100% các TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành liên quan đến đầu tư kinh doanh được thực hiện trực tuyến cấp độ 4.

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết 05 đề ra, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, thực hiện cải cách thể chế, TTHC. Trọng tâm là xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính, tạo bước đột phá CCHC để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Bài, ảnh: THANH THUẬN 

.
.