Cập nhật lúc: 20:10, 29/11/2018 [GMT+7]
.

Nghĩa Hành: Quyết tâm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy


(Báo Quảng Ngãi)- Là một trong những địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, huyện Nghĩa Hành đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng để sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Trước đây, xã Hành Đức (Nghĩa Hành) có 2 trường tiểu học, nhưng mỗi trường chỉ có 10 lớp, với khoảng 200 - 300 học sinh. Vì thế, năm học 2018-2019, huyện cho chủ trương sáp nhập lại thành một trường, với tổng số 20 lớp, gần 550 học sinh. Việc sáp nhập được thực hiện theo nguyên tắc là chỉ tinh gọn lại bộ máy quản lý, học sinh vẫn học tại hai điểm trường như trước đây.

 

Nghĩa Hành là một trong những huyện tiên phong thực hiện sáp nhập các trường tiểu học, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong ảnh: Cô và trò Trường Tiểu học Hành Đức (Nghĩa Hành).
Nghĩa Hành là một trong những huyện tiên phong thực hiện sáp nhập các trường tiểu học, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong ảnh: Cô và trò Trường Tiểu học Hành Đức (Nghĩa Hành).


Đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ nguyên, chỉ điều động một số giáo viên có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm về giảng dạy tại các điểm trường lẻ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hành Đức Chế Thị Thủy cho biết: Việc sáp nhập trường là chủ trương đúng đắn, đội ngũ giáo viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau, để nâng cao trình độ chuyên môn. Mặt khác, sau khi sáp nhập, học sinh đông hơn nên tổ chức các hoạt động thuận lợi, sôi nổi hơn. Cán bộ quản lý thấy rõ trách nhiệm, nỗ lực nhiều hơn để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

“Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của huyện được thực hiện theo đúng lộ trình, đảm bảo được yêu cầu là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Huyện xác định công tác tuyên truyền là khâu trọng tâm, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo sự thống nhất cao trong đảng viên và sự đồng thuận của toàn xã hội”.


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành PHAN BÌNH


Năm học này, huyện Nghĩa Hành cũng thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học số 1 Hành Thiện và Trường Tiểu học số 2 Hành Thiện thành Trường Tiểu học Hành Thiện; sáp nhập Trường Tiểu học số 1 Hành Nhân và Trường Tiểu học số 2 Hành Nhân thành Trường Tiểu học Hành Nhân. Ngay sau khi sáp nhập, các trường đã khẩn trương phân công nhiệm vụ trong ban giám hiệu cũng như giáo viên, nhằm đảm bảo việc dạy và học. Trong năm 2019, huyện Nghĩa Hành tiếp tục sáp nhập 4 trường tiểu học ở thị trấn Chợ Chùa và xã Hành Phước. Như vậy, 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi xã chỉ còn lại 1 trường ở mỗi cấp học từ mầm non đến THCS.

Cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối vớNghĩa Hành:Quyết tâm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

i lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 19, huyện Nghĩa Hành còn triển khai sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện tinh giản biên chế theo hướng ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình cho biết: Trên cơ sở Kế hoạch 125, 126 của Tỉnh ủy, huyện đã xây dựng các kế hoạch, đề án để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đối với những phần việc có tính khả thi cao thì huyện sẽ làm trước.

Trong năm 2019, huyện sẽ thực hiện sáp nhập Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Cụm công nghiệp của huyện thành một đơn vị; sáp nhập Đài Truyền thanh với Trung tâm Thể dục-Thể thao; sáp nhập Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện. Hiện nay, các cơ quan thuộc khối Đảng, Nhà nước, mặt trận và các hội, đoàn thể chỉ còn 1 cấp phó, tạm dừng thành lập mới các tổ chức, đơn vị trực thuộc và tạm dừng việc bổ sung cấp phó ở các tổ chức, đơn vị trong huyện...


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.