Cập nhật lúc: 20:52, 15/10/2018 [GMT+7]
.

Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy


(Báo Quảng Ngãi)- Các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch 125-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

  • Tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6
    (Báo Quảng Ngãi)- Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2018 được Tỉnh ủy xác định là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
    .


Đến nay, huyện Sơn Tịnh đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ngày 8.10, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã công bố quyết định nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện. Dự kiến trong quý IV/2018, huyện Sơn Tịnh sẽ hợp nhất Văn phòng Huyện ủy-Văn phòng HĐND&UBND huyện thành một văn phòng chung cấp huyện.
 

Huyện Tư Nghĩa đang tiến hành rà soát, thống kê các tiêu chí về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, quy mô dân số, cơ cấu tổ chức của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện để xác định những thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện theo quy định thì tiến hành sáp nhập. Dự kiến, xã Nghĩa Lâm sẽ giảm 2 thôn, xã Nghĩa Thắng giảm 2 thôn, xã Nghĩa Thuận giảm 1 thôn, xã Nghĩa Thương giảm 2 thôn, xã Nghĩa Phương giảm 1 thôn. Toàn huyện Tư Nghĩa hiện có 82 thôn, tổ dân phố, sau khi thực hiện đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố thì sẽ còn lại 74 thôn, tổ dân phố, trong đó có 7 tổ dân phố và 67 thôn.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Phạm Phong cho biết: Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ gặp nhiều khó khăn, nhất là bố trí cấp phó các cơ quan sau khi thực hiện đề án nhất thể hóa các chức danh và hợp nhất một số cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy Sơn Tịnh sẽ tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả các đề án đã được thông qua. Mục tiêu của công tác này là góp phần cải cách mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Ông Phong cho biết thêm, đối với Hội Nông dân, Hội LHPN, LĐLĐ huyện chỉ còn một cấp phó. Các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện đoàn, Hội CCB huyện thì vẫn còn hai cấp phó; đến đầu năm 2019 sẽ sắp xếp, bố trí còn một cấp phó.

Tại huyện Tư Nghĩa, việc thực hiện Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy cũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, thống nhất cao. Chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được thực hiện từ năm 1985 đến nay. Huyện cũng vừa thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đối với việc nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện sẽ thực hiện đầu năm 2019. Việc thực hiện nhất thể hóa các chức danh đã tạo điều kiện cho người đứng đầu nắm bắt, kiểm soát và chỉ đạo giải quyết công việc nhanh hơn, giảm bớt các thủ tục hành chính.

  Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Tô Ni Ta Sa cho biết: Từ năm 2018-2020, huyện sẽ thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở xã Nghĩa Trung và một số xã, thị trấn khi có đủ điều kiện. Trong quý IV/2018, huyện sẽ triển khai hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND, bộ phận hành chính của Mặt trận, đoàn thể huyện thành một văn phòng chung cấp huyện.


PHƯƠNG LÝ 

.
.