Cập nhật lúc: 10:17, 17/10/2018 [GMT+7]
.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ


(Báo Quảng Ngãi)- Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp ủy các cấp giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.  

  • Cụm thi đua số III ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Sơ kết 6 tháng đầu năm
    (Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15.6, tại TP.Quảng Ngãi, Cụm thi đua số III ngành Tổ chức xây dựng Đảng, gồm 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung -Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã đến dự.
    .

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết: Công việc đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng là hết sức nặng nề; nhiều việc mới và khó, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, chúng tôi quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của các cấp ủy, để tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là, tham mưu, giúp cấp ủy, ban thường vụ các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế về công tác xây dựng Đảng, công tác điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ.

“Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, công tâm, khách quan, không chịu bất cứ sức ép, tác động nào; không để các mối quan hệ cá nhân không trong sáng tác động đến việc tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy có các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; lựa chọn những người có tâm, đủ tầm bố trí vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh”.


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN CHÍN


Về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản quan trọng, tập trung vào khắc phục những tồn tại, hạn chế; đưa công tác cán bộ và quản lý cán bộ ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh, đã và đang tập trung tham mưu thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng: Việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị gặp không ít khó khăn, vì hệ thống pháp luật, các quy định, hướng dẫn của trung ương quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị chưa được ban hành đồng bộ; đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đây là việc cần thiết phải làm, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đến nay, ban tổ chức các cấp ủy trong tỉnh đã và đang tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, kết quả hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Chín nhấn mạnh: Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản về cán bộ và công tác cán bộ của tỉnh; tập trung hoàn thành có chất lượng các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất các cơ quan, đơn vị; tiếp tục kiện toàn, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; củng cố, kiện toàn cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức...

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cũng sẽ tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn ngành gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.


PHƯƠNG LÝ

 

.
.