Cập nhật lúc: 15:01, 16/10/2018 [GMT+7]
.

Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm đến công tác KT, GS của Đảng; xem đây là một trong những giải pháp trọng yếu để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hồ Ngọc Thịnh cho biết: Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta xác định rõ tầm quan trọng của công tác KT, GS trong Đảng, nhằm bảo đảm việc chấp hành và thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trải qua 70 năm (16.10.1948 - 16.10.2018) phấn đấu, xây dựng, ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng trưởng thành. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tụy, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.
Trao giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.


Ở Quảng Ngãi, tháng 6.1970, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy được thành lập. Đến năm 1976, tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất vào tỉnh Bình Định và năm 1989 thì tái lập tỉnh. Trong giai đoạn này, các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn trung thành với Đảng, tận tụy với công việc, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen. Riêng UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; từ năm 2010 đến nay đã 2 lần được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; có 4 lần nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; có 6 lần được UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua toàn ngành...

Từ năm 1989 đến nay, trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ UBKT các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên học tập, trau dồi nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ kiểm tra và UBKT các cấp trong tỉnh luôn chủ động tham mưu, giúp cấp ủy và UBKT cấp mình thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng...

Những năm gần đây, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS; thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao và đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nội dung KT, GS có nhiều đổi mới, gắn công tác KT, GS với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng KT, GS đối với những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm; tăng cường KT, GS đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc quản lý và thực hiện các công trình, dự án...

Qua KT, GS đã kịp thời xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Qua đó góp phần phòng, chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, trong thi hành kỷ luật, không có vùng cấm...

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hồ Ngọc Thịnh cho biết thêm: Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ kiểm tra các cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác KT, GS gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra; đẩy mạnh công tác giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; tập trung KT, GS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc được nhân dân quan tâm...


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.